BULLErTINEN NR:40

Author Archives: Mathias Horndahl

EXTRA! ÖB general Micael Bydén besöker F 10 Kamratförening

ÖB general Micael Bydén besöker F 10 Kamratförening måndagen den 1 april kl 19:30.
OBS! Lokal: Nyhemsskolan i Ängelholm

Vi är stolta över att få se och höra på överbefälhavaren i Ängelholm och på vårt museum Ängelholms Flygmuseum.

Föredrag: Försvarsmakten – aktuellt läge och framtid! Det kommer att finnas tid för frågor.

Ingen förhandsanmälan! Var ute i god tid för att få en plats. Nyhemsskolans föreläsningssal rymmer  drygt 200 åhörare.
Ingen avgift – Ingen servering.

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2019-03-28 kl19.00

Tredje föredraget i serien "Kvinnor i Försvarsmakten och deras uppgifter".

Brigadgeneral Ingela Mathiasson idag Chef Flygmateriel på FMV ger oss sina "personliga erfarenheter från olika uppgifter samt förändringar och möjligheter inom flygmaterielområdet".

Ingela Mathiasson började i Flygvapnet 1981 som meteorologaspirant vid F5, Ljungbyhed och har även varit flottiljchef vid F7, Såtenäs.

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2019-02-28 kl19.00

Andra föredraget i serien ”Kvinnor i  Försvarsmakten och deras uppgifter”.

Flottiljförvaltare Helena Ståhlgren F 17 delger oss sina erfarenheter, reflektioner och berättelser från sin karriär som värnpliktig flygmekaniker, med uppgift att bl a tanka SK 60 på linjen på Krigsflygskolan F 5  Ljungbyhed, till idag som främsta företrädare för specialistofficerarna på F 17. Utnämnd av ÖB för att ingå i  F 17 förbandsledningen. Vägen dit har kantats av flygtekniskt utbildning  och ett antal befattningar inom flygsystemen SK 60,  JA 37 Viggen och JAS 39 Gripen.

Vidare presenterar Helena rollen som flottiljförvaltare, något om trebefälssystemet dess syfte /inriktning samt aktuell organisation för flygflottiljen F 17 i Ronneby.

Varför inte fråga hustru, sambo, väninna, dotter om någon av dessa vill följa med och lyssna?!

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

 

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2019-01-17 kl19.00

Första föredraget av fyra våren 2019 som handlar om ”Kvinnor i  Försvarsmakten och deras uppgifter”. Brigadgeneral Anna Eriksson, idag chef för Försvarsmaktens Ledningssystem, börjar med: ”För säkerhets skull” i över 30 år –   en personlig berättelse med funderingar och iakttagelser från ett yrkesliv i Försvarsmakten.

Efter fikat: ”Tillsammans” – betydelsen av gemensamma förmågor för gemensamma operationer för gemensamt försvar av dagens samhälle.

Varför inte fråga hustru, sambo, väninna, dotter om någon av dessa vill följa med och lyssna?!

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

 

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-12-06

Föredraget handlar i huvudsak om första flygningen med Gripen 39-1 för 30 år sedan och förberedelser inför densamma. Sedan lite om utvecklingen efteråt.

Vem är Stig Holmström?
Utbildar sig till fältflygare växlar till officer. Kom till F10 som ny fänrik 1965 och flög på första divisionen Johan Röd. Försökscentralen FC för att vara provflygare i 17 år. Flygstaben på nybildade JAS-avdelningen i två år. 1984 till Saab som chef för provflygsektionen och som chef var det ju min uppgift att utse den som skulle göra första flygningen!

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-11-15


Det digitaliserade försvaret – teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan!

 

Tekniken driver förmågeutvecklingen och på senare år har digitalisering och miniatyrisering blivit alltmer styrande. Totalförsvaret påverkas i hög grad, genom automatisering, drönarutveckling och inte minst det snabbt ökande cyberhotet. Försvarsmaktens tidigare forskningschef Mats Olofsson ger oss inblickar i var teknikutvecklingen befinner sig, med fokus på såväl militära som civila tillämpningar.

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!