BULLErTINEN NR:41

Author Archives: Mathias Horndahl

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2019-01-17 kl19.00

Första föredraget av fyra våren 2019 som handlar om ”Kvinnor i  Försvarsmakten och deras uppgifter”. Brigadgeneral Anna Eriksson, idag chef för Försvarsmaktens Ledningssystem, börjar med: ”För säkerhets skull” i över 30 år –   en personlig berättelse med funderingar och iakttagelser från ett yrkesliv i Försvarsmakten.

Efter fikat: ”Tillsammans” – betydelsen av gemensamma förmågor för gemensamma operationer för gemensamt försvar av dagens samhälle.

Varför inte fråga hustru, sambo, väninna, dotter om någon av dessa vill följa med och lyssna?!

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

 

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-12-06

Föredraget handlar i huvudsak om första flygningen med Gripen 39-1 för 30 år sedan och förberedelser inför densamma. Sedan lite om utvecklingen efteråt.

Vem är Stig Holmström?
Utbildar sig till fältflygare växlar till officer. Kom till F10 som ny fänrik 1965 och flög på första divisionen Johan Röd. Försökscentralen FC för att vara provflygare i 17 år. Flygstaben på nybildade JAS-avdelningen i två år. 1984 till Saab som chef för provflygsektionen och som chef var det ju min uppgift att utse den som skulle göra första flygningen!

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-11-15


Det digitaliserade försvaret – teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan!

 

Tekniken driver förmågeutvecklingen och på senare år har digitalisering och miniatyrisering blivit alltmer styrande. Totalförsvaret påverkas i hög grad, genom automatisering, drönarutveckling och inte minst det snabbt ökande cyberhotet. Försvarsmaktens tidigare forskningschef Mats Olofsson ger oss inblickar i var teknikutvecklingen befinner sig, med fokus på såväl militära som civila tillämpningar.

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

Inbjudan till årets Höstmöte söndagen den 14 oktober

F10 Kamratförenings medlemmar inbjuds till årets Höstmöte söndagen den 14 oktober kl 10:00 – 17:00.

Höstmötets tema: J 29 Tunnan 70 år och historien om Gul Rudolf världens enda flygande Tunna!

 


Tid:


Aktivitet:


09:20


09:30


Parkera gärna på Hangarplattan vid Flygmuseet.


Tag bussen till Ängelholm. Bussarna avgår kl 09:20 resp 09:30.


09:45


Incheckning och samling: Gymnasieskolan i Ängelholm.


10:00


Välkomstord Göran Brauer.


 


Utdelning av check från Sparbanksstiftelsen – Mats Nilsson.


10:10 –


12:00


Föreläsningar om J 29 Tunnan och Gul Rudolf:


        Första flygningen den 1 september 1948.  Göran Brauer inleder.


        J 29 Tunnan i flygvapnet.  Bertil ”Berra” Eriksson (F 3) minns.


        Projekt Gul Rudolf.  Rolf Rimsby minns.


        Gul Rudolf idag och i framtiden.  Ordf SwAFHF Bert Stenfeldt.


12:10


Bussar till Valhall Park. Stannar vid matsalen och flygmuseet.


12:30


Enkel  måltid i fd värnpliktsmatsalen. Landgång, dryck och kaffe.


13:40


Flyguppvisning av Gul Rudolf


13: 00 –


17:00


Aktiviteter i Ängelholms Flygmuseum enligt särskilt program som redovisas vid föreläsningarna och ute på flygmuseet.


17:00


Flygmuseet stänger och Höstmötet är slut.

Intresserad av att bli medarbetare?  Besök Medarbetarmontern!

Anmälan till Höstmötet gör Du smidigast före 5 oktober genom att betala in 120 kr med Swish 1235411137, eller till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as. Bekräftelse på din anmälan får du 5 dagar före Höstmötet med e-post alt SMS.

(Av de 120 kronorna går 80 kr till förtäring och 40 kr till flygdrivmedel.)
Intresserad av att delta mer aktivt?  Besök oss den 14/10!

 

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-09-26

Luftvärnets ombeväpning mot målbild 2025!

Tid: 19:00 i nya Föreläsningssalen.

 

 

 

 

 

 

 

Omvärldsutvecklingen visar att tillgång till luftvärn med medellång räckvidd är väsentligt för Sveriges säkerhet. Vi måste ha förmågan att kunna möta angrepp med taktiska ballistiska missiler och bekämpa ett stort antal mål samtidigt, inklusive stridsflyg, säger arméchef Karl Engelbrektson.

På vilket sätt kommer Luftvärnets ombeväpning att påverka luftstridskrafternas förmåga?

Chefen för försvarsmaktens Luftvärnsregemente Lv 6 i Halmstad överste Anders Svensson och major Rick Grundevik LvSS (Luftvärnets Skjutskola) ger oss en inblick i vad det nya luftvärnsrobotsystemet Patriot kommer att  betyda för luftförsvaret i målbild 2025.

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

 

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-09-06

Försvarsmaktens UAV-verksamhet!  Föreläsare: kapten Nicklas Fredriksson

Tid: 18:30 i nya Föreläsningssalen.

Född och uppvuxen i Trollhättan, är sedan 2005 bosatt tillsammans med min familj i Mölltorp utanför Karlsborg. Började min militära bana i Karlsborg 1994 på K3 jägarbataljonen och utbildade soldater fram till 1999 då jag bytte förband till Amf4 i Göteborg. Arbetet var i stort sett samma som i Karlsborg fast stridsbåt 90 istället för terrängbilar. 2001-2003 var jag tjänstledig från FM för att läsa till civil pilot på TFHS, drömmen var då att börja på SAS och flyga. Dessvärre var inte arbetsmarknaden den bästa när jag var klar med studierna, men jag hade en fantastisk tid och fick lära mig att flyga. Med den bakgrunden hamnade jag återigen i Karlsborg och denna gång på UAV enheten. Där har jag jobbat i olika befattningar och deltagit i flertalet utlandsmissioner, något jag kommer att utveckla mer i min föreläsning.

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!