BULLErTINEN NR:41

Author Archives: Mathias Horndahl

F10 Kamratförening informerar

Hemvärnets Musikkår Ängelholm kommer den 25—27 juni att genomföra högvakt i Stockholm.

Inför detta kommer Musikkåren att genomföra marschträning och uppvisning av det figurativa programmet iförda uniform. Söndagen den 17 juni kl 14.00 kommer detta att ske på plattan utanför Ängelholms Flygmuseum

Välkomna!

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-05-24

 

Vingar till Finska vinterkriget.

Med Sovjets anfall på Karelska näset i november 1939 inleddes det finska vinterkriget. Sverige förklarade sig icke-krigförande, vilket möjliggjorde att stödja Finland materiellt och tillåta rekrytering av frivilliga.

Per Iko, officer i jägar- och underrättelsetjänst, fil mag i historia mm föreläser om den svenska flyghjälpen till Finland under vinterkriget.

Tid 2018-05-24 kl 19.00 i föreläsningssalen

Anmälan gör du smidigast genom att förhandsinbetala dina 40 kr med Swish eller till Kamratföreningens bankgiro i samband med din anmälan senast 5 dagar före. Kan du inte girera eller Swish:a, så  SMS:ar du till tel 070-886 86 86 eller maila lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen på mail.

Vid bankgiroinbetalning till 5639-7730, senast 5 dagar före, glöm ej att skriva ditt namn i meddelanderutan.

Om du har en telefon som registrerar QR-kod så använder du QR-koden här intill och fortsätter så här:

  • Ta fram Swish-appen på din telefon
  • Tryck på den lilla blå symbolen längst upp till höger på Swish-appen
  • Lägg telefonens kameraöga över vår QR-kod, så kommer du direkt till vårt konto

Betala sen 40 kr till Kamratföreningens konto enligt Normalförfarande.

Om du inte betalar med Swish eller bankgiro så kan du fortfarande betala kontant.
Välkomna!

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-04-17

Överstelöjtnant Anders Jönsson, Gripenpilot och stabschef vid F17 föreläser om Flygvapnets nya taktiska profil. Anders kommer att beskriva bland annat hur luftoperationer planeras och genomförs med de resurser insatsorganisationen har idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid 2018-04-17 OBS! Tisdag kl 19.00 i föreläsningssalen

Anmälan gör du smidigast genom att förhandsinbetala dina 40 kr med Swish eller till Kamratföreningens bankgiro i samband med din anmälan senast 5 dagar före. Kan du inte girera eller Swish:a, så  SMS:ar du till tel 070-886 86 86 eller maila lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen på mail.

Vid bankgiroinbetalning till 5639-7730, senast 5 dagar före, glöm ej att skriva ditt namn i meddelanderutan.

Om du har en telefon som registrerar QR-kod så använder du QR-koden här intill och fortsätter så här:

  • Ta fram Swish-appen på din telefon
  • Tryck på den lilla blå symbolen längst upp till höger på Swish-appen
  • Lägg telefonens kameraöga över vår QR-kod, så kommer du direkt till vårt konto

Betala sen 40 kr till Kamratföreningens konto enligt Normalförfarande.

Om du inte betalar med Swish eller bankgiro så kan du fortfarande betala kontant.
Välkomna!

F 10 Kamratförenings Vårmöte 2018-04-15


Söndagen den 15 april kl 1000 – 1500 genomför vi vårt årliga Vårmöte med årsmöte, föreläsning och några andra aktiviteter på Flygmuseet.

Vårmötet börjar inne på Rönneskolan i Ängelholm och avslutas, som det alltid gör, på vårt Ängelholms Flygmuseum. Vi börjar med F 10 kamratförenings årsmöte och föreläsning. Tyvärr fanns det ingen möjlighet för ÖB att kunna delta. I stället har jag förmånen att hälsa Anders Silwer välkommen som föreläsare. Anders har aktivt bistått oss tidigare och 2010 deltog han som invigningstalare vid högtidlighållandet av att det då var 70 år sedan Tionde flygflottiljen sattes upp på Bulltofta. Ämnet denna gång är ”På väg mot ett nytt försvarsbeslut”.

Därefter transport till Vallhall Park för en enkel lunch i f d Värnpliktsmatsalen en promenad ner till Flygmuseet och möjlighet att gå och titta vad som hänt sedan sist, ta en fika och snacka lite flyg och gamla minnen. Tyvärr kan vi inte lyssna på Röd Kalles motor men väl se och prata med  ”gänget” som håller med att renovera motorn.

Har Du inte anmält Dig. Betala 100 kronor till bankgiro 5639-7730

Ange namn, födelsedatum och adress!

Senast den 4 april!

Vi ses på vårt Vårmöte!!!  

Klicka här för att ladda ner hela programmet!

Göran Brauer

Ordförande

F10 Kamratförening inbjuder till extra föreläsning 2018-04-05

Vi har fått möjlighet att engagera Alf Ingesson-Thor och Göran Jacobsson som föreläser i ämnet: Flygsäkerhetsutvecklingen i FV från det Kalla Kriget till nutid.

Alf Ingesson-Thor, pilot, uppvisningsflygare, psykolog, författare mm och Göran Jacobsson, författare bl a Fältflygarböckerna kommer till oss för att berätta om hur flygsäkerheten har förändrats från 50- och 60-talens masshaverier till dagens höga flygsäkerhet.

Tid 2018-04-05 kl 19.00 i nya föreläsningssalen.

Anmälan gör du smidigast genom att förhandsinbetala dina 40 kr med Swish eller till Kamratföreningens bankgiro i samband med din anmälan senast 5 dagar före. Kan du inte girera eller Swish:a, så  SMS:ar du till tel 070-886 86 86 eller maila lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen på mail.

Bankgiroinbetalning till 5639-7730, senast 5 dagar före, glöm ej att skriva ditt namn i meddelanderutan!

Swish-inbetalning gör du senast 5 dagar före till 123 54 11 137.

Om du har en telefon som registrerar QR-kod, så använder du QR-koden här nedan och fortsätter så här:

  • Ta fram Swish-appen på din telefon
  • Tryck på den lilla blå symbolen längst upp till höger på Swish-appen
  • Lägg telefonens kameraöga över vår QR-kod, så kommer du direkt till vårt konto utan att skriva in ovanstående Swishnummer
  • Betala sen 40 kr till Kamratföreningens konto enligt normalförfarande

Om du inte betalar med Swish eller bankgiro så kan du fortfarande betala kontant.

Välkomna!