BULLErTINEN NR:40

8 minuter till Kastrup…

Idag hade NST/HD ett längre reportage om museéts nya flygsimulator:

Läs här>>>


foto:HD/NST Linda Stolpe Margenberg