BULLErTINEN NR:40

Några bilder…

På F10´s flygdag 1990 så ställde man ut en J29 i en hangar, därefter förflyttades den ner till "Helge Norr", för att stå där ett antal år. (Vet själv att jag var och kolla på den 1993, när jag gjorde värnplikten på Fältpluton.)

Här är några bilder tagna av Patrik Glantz när flytten till Helge Norr gjordes:

Tydligen blev ödet att senare hamna utställd på High Chaparall: (Bild: Tommy Olsson)


PÅMINNELSE:
Skicka gärna in dina bilder ifrån F10-tiden, maila!!