BULLErTINEN NR:40

Föredrag tis 12 feb kl 18.30

Föredragskväll

TISDAG den 12 februari kl 18.30 kommer

 

Marininspektör, konteramiral Jan Törnqvist,

att hålla föredrag om

"Den nutida Flottan och dess framtid"

Plats: Ängelholms Stadsbibliotekets hörsal

Samarrangemang med Flottans Män, Ängelholm