BULLErTINEN NR:42

Föreläsning den 20 mars kl 19.00

F d C F10 Mats Hugosson kommer onsdag den 20 mars kl 19.00 och presenterar IG JAS.

Anmälan som vanligt till  lars@hedstrom.as eller   0708-86 86 86

Hur gick det egentligen till?
Och hur blev det ?
Och vad kostade det?

En presentation av IG JAS bildkrönika
om Gripens första 30 år av
f d CF10 Mats Hugosson.