BULLErTINEN NR:42

Sven-Arne Carlsson berättar om ett udda flygarliv