BULLErTINEN NR:39

Sven-Arne Carlsson berättar om ett udda flygarliv