BULLErTINEN NR:42

En Flyghistorisk USA-resa med Sven Scheiderbauer