BULLErTINEN NR:40

Föreläsning ons 21 Maj kl 19.00

forelasningMaj2014Aerospace: Vad gör satelliter, och vad har de gemensamt med flygplan?

Civiling. Peter Berlin berättar mot bakgrunden av sina 45 år inom flyg- och rymdbranschen.

Anmälan till Lars Hedström eller 0708 – 86 86 86