BULLErTINEN NR:42

Extra föreläsning torsdag 7 aug

Vi har fått möjligheten att engagera Lieutenant Colonel (ret) Roger L. Counts US Air Force att komma till F 10 Kamratförening och berätta om sitt flygarliv.

Roger L. Counts deltog bl a i Vietnamkriget där han gjorde 100 stridsuppdrag. Efter Vietnamperioden var han instruktör på F-105 Thunderchief och F-111, samt flygsäkerhetsofficer.
Roger L. Counts var under 70-talet systemingenjör för F-15-systemet och projektledare för del av F-16-programmet.
Tid och plats som vanligt: kl 19.00 på Flygmuseet. 
Anmälan till     lars@hedstrom.as   eller   0708 – 86 86 86
 
OBS.!  Föreläsningen sker på engelska.
 
Hälsningar Lars Hedström