BULLErTINEN NR:42

Kallelse till Höstmöte och extra Årsmöte!

Välkommen till Valhall Park söndagen den
12 oktober kl 1000 – 1500

Plats: Nya Skolbyggnaden vid
Valhall Park Hotel & Konferens
Program i stort:
09.40 Samling.
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
10.05 Extra årsmötet omfattar första läsningen av stadgeändringar.
Dessa kommer att publiceras på vår hemsida www.f10kamratforening.se
Ca 10.15 Mj Jörgen Erixon, Flygbasjägarkompaniet: ”Föreläsningen inleds med en tillbakablick på flygvapnets markförsvars tillkomst och utveckling i basbataljon 85 (bas 90 systemet) samt grunden för Flygbasjägarnas tillkomst. Därefter blir det en resa genom 2000-talets strategiska time-out och internationaliseringen och vad detta innebar för Flygbasjägarna. I den senare delen kommer jag berätta om mina egna och kompaniets internationella uppdrag.”
12.00 Förflyttning till Flygmuseet.
Förtäring
Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
15.00 Höstmötet slut.

Avgift: 100 kr.
Anmälan om deltagande vid Höstmötet sker bäst genom inbetalning till bankgiro 5639 – 7730.
Undantagsvis till lars@hedstrom.as alt tfn: 0708 – 86 86 86.
Inbetalning senast 3 oktober.