BULLErTINEN NR:42

Vårmöte med årsmöte och föreläsning

Söndagen den 12:e April, Kl.10-15.00

Förre Flottiljchefen/Sektorchefen Överste 1.gr Rolf Clementson ”Clem” berättar från sina år på Skånska Flygflottiljen.

OBS! Ändring av lokal!
Vårmötet sker på flottiljområdet (Valhall Park) i gamla värnpliktsmatsalen på förmiddagen och fortsätter efter lunch på Flygmuseet.