BULLErTINEN NR:42

Program för höstmötet

programhostmote2015Kallelse till Jubileum:
Skånska Flygflottiljen 75 år

Välkommen till Valhall Park söndagen den
11 oktober kl 1000 – 1500

Plats: F d värnpliktsmatsalen

Program i stort:
09.40 Samling.
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
Ca 10.15 Jubileumstal: Hedersledamot Sven Stridsberg; Tillbakablickar, F d flottiljchefen Tomas Fjellner; Minnen Presentation av Jubileumsboken: Flygarminnen från Bulltofta.
11.40 Lunch – landgång och dryck.
12.30 Förflyttning till Minnesstenen. Musikkåren spelar. Överflygning med JAS 39. Marsch till musik ner till Flygmuseet.
13.30 Flyguppvisning
Servering av kaffe och kaka. Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
15.00 Jubileumsmötet slut.

Avgift: 100 kr.
Anmälan om deltagande vid Jubileumsmötet sker bäst genom
inbetalning till bankgiro 5639 – 7730.
Undantagsvis till lars@hedstrom.as alt tfn: 0708 – 86 86 86. (helst SMS)
Inbetalning senast 4 oktober.