BULLErTINEN NR:42

F 10 Kf Höstmöte söndag den 9 oktober

Inbjudan till Höstmöte!

Till vårt Höstmöte i oktober hade vi bjudit in Försvarsministern som talare. Tyvärr kunde inte han själv komma, men vi har lyckats få en mycket bra ersättare.

Det är den välkände liberale politikern Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet, som kommer att tala i stället.

Höstmötet avses hållas i Rönneskolans aula. Lunch kommer att serveras på två ställen, både på Rönneskolan och i f d värnpliktsmatsalen på Valhall Park. Under eftermiddagen serveras kaffe och kaka på Flygmuseet. Busstransport från Flygmuseet kl 0930.

Välkommen till Rönneskolan och Valhall Park söndagen 9 oktober kl 1000 – 1500!
Anmälan till Höstmötet sker genom att betala in 100 kr till Bankgiro 5639-7730