BULLErTINEN NR:42

Några amerikanska flygmuseer och en flygshow 1 feb kl 19

Vårens föreläsningar

2017-02-01 kl 19.00 AMERIKANSKA FLYGMUSEER

Göran Brauer föreläser och visar bilder från sina besök på amerikanska flygmuseer, bland annat från Huston och New Orleans.

Om inte annat sägs så sker föreläsningarna på Flygmuseet.

Anmälan som vanligt till   lars@hedstrom.as   eller  SMS till  0708-86 86 86

Övriga föreläsningar är vid Bullertinens pressläggning inte helt klara. Information om dessa meddelas via e-mail och på f10kamratforening.se

Bengt Lundquist,  Nybliven aktivitetsledare