BULLErTINEN NR:42

Inbjudan till Vårmöte med Årsmöte

Till vårt Vårmöte i april hade vi bjudit in statssekreteraren vid Försvarsdepartementet (f.d. generallöjtnant i FV) Jan Salestrand som talare. Vårmötet hålls i före detta Värnpliktsmatasalen på Valhall Park. Lunch serveras också där. Under eftermiddagen serveras kaffe och kaka på Flygmuseet.
Välkommen till Valhall Park söndagen 9 april kl 1000 – 1500!

Programvårmöte

10.00             Välkomsthälsning

10.15             Ordinarie årsmöte F 10 kamratförening

11.00             Paus

11.10             Föredrag: statssekreterare Jan Salestrand

12.00             Lunch

13.00             Förflyttning till Ängelholms flygmuseum

Kaffe, mingel i utställningen

J 22 motorkörs

15.00             Slut

Anmälan till Vårmötet sker genom att betala in 100 kr till Bankgiro 5639-7730