BULLErTINEN NR:42

Aktiviteter under hösten!

Söndag 2017-09-10 kl 10.00

Årets Höstmöte flyttas från den 15 oktober till den 10 september. Det blir istället en BESÖKSDAG på museet.

Onsdag 2017-09-13 kl 19.00

Viggen 50 år. Ulf Edlund berättar om utvecklingen av systemet. Kapten Kurt ”Fido” Johansson berättar om sina erfarenheter som användare av flygplanet.

Tisdag 2017-10-03 kl 18.00

Framtidens luftförsvar. Information om luftförsvarets utveckling samt betydelsen av Sveriges försvarsindustri och flygindustrin i synnerhet. Samarrangemang AFF/F10 Kf/ F5 Kf/Flottans män. 

Torsdag 2017-10-12 kl 10.00

HKP 14. Kapten Ola Nilsson med besättning förevisar helikoptern med vinschövning över hav tillsammans med SSRS. Efter övningen sker landning utanför museet för en närmare presentation av helikoptern. (OBS tiden!)

Onsdag 2017-11-15 kl 19.00

ASC 890 (Airborne Surveillance and Control). Kapten Thomas Pettersson berättar om den svenska luftburna stridslednings- och luftbevakningsplattformen.  Prestanda, uppdrags-profiler, internationella uppdrag, erfarenheter, framtid mm.

VIKTIGT!

Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86 helst med SMS eller e-post till lars@hedstrom.as Föranmälan är viktig för att vi ska kunna boka tillräckligt stor lokal. Oftast sker föreläsningarna på Ängelholms Flygmuseum, men lokalbyte kan ske.