BULLErTINEN NR:42

Inbjudan till symposium om Framtidens luftförsvar 3/10!

Allmänna Försvarsföreningen i Skåne inbjuder i samverkan med Försvarsutbildarna Skåne, Reservofficersföreningen Norra Skåne, Krigsflygskolans kamratförening, F 10 kamratförening och Flottans män till ett symposium med titeln: Framtidens luftförsvar.

Vi kommer att beröra Sveriges framtida säkerhetspolitiska omvärld och sammanhängande krav på förmågor i luftförsvaret samt försvarsindustrins betydelse i allmänhet och i synnerhet flygindustrins roll, allt inom de närmaste 10-15 åren.

Ladda ner hela programmet här!

Anmälan: Senast den 15 september till Stig Rydell stig.rydell@bahnhof.se eller tel 07200 84889. Vänligen anmäl förbunds-/föreningstillhörighet i samband med anmälan. Antalet platser är begränsat