BULLErTINEN NR:42

F10 Kamratförening informerar

Hemvärnets Musikkår Ängelholm kommer den 25—27 juni att genomföra högvakt i Stockholm.

Inför detta kommer Musikkåren att genomföra marschträning och uppvisning av det figurativa programmet iförda uniform. Söndagen den 17 juni kl 14.00 kommer detta att ske på plattan utanför Ängelholms Flygmuseum

Välkomna!