BULLErTINEN NR:39

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-12-06

Föredraget handlar i huvudsak om första flygningen med Gripen 39-1 för 30 år sedan och förberedelser inför densamma. Sedan lite om utvecklingen efteråt.

Vem är Stig Holmström?
Utbildar sig till fältflygare växlar till officer. Kom till F10 som ny fänrik 1965 och flög på första divisionen Johan Röd. Försökscentralen FC för att vara provflygare i 17 år. Flygstaben på nybildade JAS-avdelningen i två år. 1984 till Saab som chef för provflygsektionen och som chef var det ju min uppgift att utse den som skulle göra första flygningen!

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!