BULLErTINEN NR:39

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2019-02-28 kl19.00

Andra föredraget i serien ”Kvinnor i  Försvarsmakten och deras uppgifter”.

Flottiljförvaltare Helena Ståhlgren F 17 delger oss sina erfarenheter, reflektioner och berättelser från sin karriär som värnpliktig flygmekaniker, med uppgift att bl a tanka SK 60 på linjen på Krigsflygskolan F 5  Ljungbyhed, till idag som främsta företrädare för specialistofficerarna på F 17. Utnämnd av ÖB för att ingå i  F 17 förbandsledningen. Vägen dit har kantats av flygtekniskt utbildning  och ett antal befattningar inom flygsystemen SK 60,  JA 37 Viggen och JAS 39 Gripen.

Vidare presenterar Helena rollen som flottiljförvaltare, något om trebefälssystemet dess syfte /inriktning samt aktuell organisation för flygflottiljen F 17 i Ronneby.

Varför inte fråga hustru, sambo, väninna, dotter om någon av dessa vill följa med och lyssna?!

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!