BULLErTINEN NR:39

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2019-03-28 kl19.00

Tredje föredraget i serien "Kvinnor i Försvarsmakten och deras uppgifter".

Brigadgeneral Ingela Mathiasson idag Chef Flygmateriel på FMV ger oss sina "personliga erfarenheter från olika uppgifter samt förändringar och möjligheter inom flygmaterielområdet".

Ingela Mathiasson började i Flygvapnet 1981 som meteorologaspirant vid F5, Ljungbyhed och har även varit flottiljchef vid F7, Såtenäs.

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!