Kategorier
Aktuellt

Årsmöte F10 Kamratförening 11 april 2021

Pandemiläget omöjliggör att årsmötet hålls fysiskt också i år. Eftersom förra årets årsmöte senarelades för sedan ställas in så innebär det att årsmötet nu omfattar två år (2019 och 2020).

Årsmötet genomförs digitalt, men inte som videomöte utan genom att medlemmarna får godkänna ett utkast till protokoll.

Kallelse till årsmöte i F 10 kamratförening sänds inom kort ut till alla medlemmar som har meddelat e-postadress. Vet du med dig att du har e-postadress men inte har anmält den så gör det snarast till medlemsregistratorn medreg@f10kamratforening.se