Kategorier

1990-2002

Perioden karakteriseras av

– integrering av Viggensystemet,
– övertagande av Krigsflygskolan,
– införande av nytt strilsystem,
– den viktiga ombeväpningen till JAS 39 Gripen,
– men tyvärr också av F10 nedläggning.

AJS 37

 

AJS 37

F10 var som störst 1998 och hade då eget ansvar 239 krigsförband.
Bland dessa ingick tre divisioner J35J, två basbataljoner, två stribataljoner,en lygverkstadsbataljon och en mark- och teleunderhållsbataljon.

Sektorflottiljen delades upp på en fristående flottilj och ett fristående Flygkommando. Flottiljchefens ansvarsområde återfördes i princip till det som varit från början – ett förbandsproduktionsansvar.

1993 obeväpnades 1. div till AJS 37 Viggen. Därmed tillkom två nya uppgifter – kvalificerade attack- och spaningsuppgifter. Ombeväpningen av en division till Viggen innebar förändring av flottiljen – den blev mer operativt allround för insatser i den nya militära miljön utanför Sydsverige. Jaktförsvarskapaciteten reducerades medan förmågan till underrättelseinhämtning och attackinsatser avsevärt förbättrades. AJS37 var en plattform med höga prestanda, god allvädersförmåga, kvalificerad navigerings- och radarutrustning och effektiva robotalternativ för insats mot sjö- och markmål. Med AJS 37 togs ett steg mot det jakt – attack – spaningsflygplan som hette JAS 39 Gripen.

JAS39 Gripen

 

JAS39 Gripen

Den 30.sept 1999 tog F10 emot sitt första Gripenflygplan och blev därmed Flygvapnets andra JAS-flottilj i enlighet med regeringsbeslut.

F10 var en framtidsflottilj med operativa uppgifter med JAS, grundläggande flygutbildningsuppgifter på Flygkrigsskolan och utbildning av personal från Österrike.

Det nya F10 måste anpassas till detta. Många förändringar – inte minst nybyggnationer var nödvändiga. Anpassning av rullbana och taxibanor, nya hangarer och kompletteringar inom stödfunktionerna.
Totalt investerades mellan 1998 och 2001 över 300 mkr.

Personalen, av vilka många flyttat till flottiljen när deras egna förband lagts ned, såg nu att de fått en säker arbetsplats och kunde med förtröstan bosätta sig här. Grund fanns för att fortsätta att utveckla F10 för uppgifterna inom luftförsvaret. All anledning fanns att se mycket ljust på framtiden.

Men man hade gått outgrundliga och otänkbara händelser i förväg!

Försvarsbeslut 1992 lade grunden för F10 positiva framtid.

Så kom 1996 års försvarsbeslut. Det innebar en kraftig reducering av försvarsmakten, bl a skulle flygvapnet minskas till 12 stridsflygdivisioner med JAS 39. Räknat i fredsflottiljer innebar beslutet att tre flottiljer kunde avvecklas. Detta löstes med ett förslag att samlokalisera utbildningsflottiljer med “skarpa” flottiljer. Därmed behövde endast en skarp flottilj avvecklas. Flottiljerna med den modernaste flygplanen skulle vara kvar. Kvar blev då att avveckla F10 eller F15.

Beslutet blev att behålla F10. Förhoppningarna fanns kvar.

F10 år 2002

 

F10 år 2002

Försvarsbeslutet 1996 innehöll också en kontrollstation 1998, sedermera 1999, för att säkerställa att den inslagna vägen var riktig.
Kontrollstationen visade att ytterligare besparingar var nödvändiga eller önskvärda. Den 19. maj 1999 lämnade Försvarsmakten sitt förslag till framtida struktur. Flygvapnets hypotes var att F7, F16 och F21 inte skulle avvecklas. ÖB ändrade detta till att F4, F10 och F17 kunde diskuteras för nedläggning. Ett alternativ var att av dessa behålla F10 för att säkra den fortsatta JAS-omskolningen. Den följande politiska processen fastslog att fem flottiljer skulle vara kvar med F7, F16 och F21 som givna och F4, som skulle vara kvar med hänsyn till en önskad geografisk spridning. Kvar var F10 och F17. F17 behölls av regional-politiska skäl.

F10 blev kvar för avveckling den 31. dec 2002. Och så blev det. En politisk process hade lett till att F10 – en flottilj som upprustats för över 300 mkr, som var, tillsammans med F16, lättast att rekrytera personal till och som setts av personalen som en säker arbetsplats, avvecklades.

Med en överlämning av flottiljfanan till F17, ett avskedstagande till kommunen med en parad på Stortorget i Ängelholm och en avsluts mottagning för personalen i en hangar var F10:s saga all efter 47 år.

Nu försöker F10 kamratföreningen genom Ängelholms flygmuseum bevara flottiljens traditioner och minna om gången tid – personellt och materiellt.