Kategorier

Milstolpar

Viktiga Milstolpar i F10´s Historia:

1940
F 10 sätts upp i Malmö på Bulltofta flygfält

1940-1942
J 8

1941
Riksdagsbeslut om att flytta F 10 till Ängelholm

1942-49
Flottiljen Byggs

1941-1942
J 20

1945
Flottiljen flyttar till Ängelholm den 1 oktober

1945-1950
J 22

1950-1951
Första jetplanet J 21 R på 3 divisioner

1951-1953
J 28

1953-65
Tre divisioner J 29 Tunnan flyger på F 10

1963-1967
J 34

1966-74
Robotkompani Rb 68 Bloodhound på F 10

1964-98
J 35 Draken på F 10

1985-89
Utbildning av piloter från Österrike

1989
Civil Taxibana byggs

1992-2000
En division AJS 37 Viggen sätts upp

1996
Försvarsbeslut – F 10 kvar

1997
Beslut F 10 JAS-Flottilj nr.2

1997
Krigsflygskolan etableras på F 10

1998
Särskilt Regeringsbeslut om JAS investering, etapp 1

1999
JAS 39 Gripen börjar flyga på F 10

2000
Beslut om avveckling av F 10

2000
Södra Flygkommandostaben avvecklas

2001
JAS-etapp 2 slutförs

2002
F 10 upphör som flottilj den 31 december

2003
Avvecklingsorganisation Ängelholm slutför avvecklingen

[wp-timeline]