Kategorier

Medlemsregistret

Medlemsservice

Nu har över 75 % av medlemmarna anmält sin

e-postadress. Gör det Du också!

E-posta till medreg@f10kamratforening.se

Finns Du på vår e-postlista kan vi enkelt och snabbt skicka information mellan medlemsbladen om verksamhet som kan komma utöver de långsiktiga tidsplanerna.

Anmäl gärna Ditt födelsedatum!

Skriv in Ditt födelsedatum på inbetalningskortet (eller anmäl på annat sätt). Det är bra för oss att veta åldersstrukturen på våra medlemmar och det underlättar eftersändning av posten vid adressförändringar. Så skriv år-månad-dag (ÅÅ-MM-DD) på inbetalningen. Numera använder vi ditt födelsedatum som medlemsnummer.

Medlemsregistret.

Vi är över 2300 medlemmar.. Många besökare till Flygmuseet blir så förtjusta i vårt fina museum att de gärna vill vara medlemmar i kamratföreningen och därigenom stödja vår verksamhet.

För Din medlemsavgift får Du:

  • Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum.
  • 10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
  • Erbjudande att medverka vid Vårmöte den 9 april och Höstmöte den 8 eller 15 okt.
  • Tillgång till bibliotek med mycket fakta om flyg.
  • Erbjudande om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar.
  • Möjlighet till social samvaro. Måndagsmöten kl 09.00 med fika kl 10.30.
  • Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum.
  • Erbjudanden om intressanta temaresor.

Lars Hedström, medlemsregistrator

medreg@f10kamratforening.se         0708 – 86 86 86