Medlemsblad

Efter Kamratföreningens bildande 1982 t.o.m. flottiljens beslut om nedläggning året 2000 fanns informationen till medlemmarna i flottiljens tidning Aktuellt F 10 / Vi på F 10 som kom ut med tre till fyra nummer per år. Från och med år 2000 hade/har Kamratföreningen ett eget medlemsblad som kommer ut med två nummer per år.