Kategorier

Styrelsen

telefon-300x225Föreningens postadress:

F10 Kamratförening
Valhall Park

262 74 Ängelholm

Föreningens telefonnummer: 0431 – 14810
och här finns även en telefonsvarare.
Faxnummer: 0431 – 184 60

Föreningens E-postadresser:

Föreningen: info@f10kamratforening.se

Medlemsregistratorn: medreg@f10kamratforening.se


F10 Kamratförenings styrelse 2023.

Ordförande Kenneth Lodnert

Ledamot Sture Hultman
Ledamot Lena Lundström Andersson
Ledamot Per Juhlin
Ledamot Tor Netterby
Ledamot Magnus Olofsson
Ledamot Willy Hall
Ledamot Eddie Grankvist