BULLErTINEN NR:33

Styrelsen

telefon-300x225Föreningens postadress:

F10 Kamratförening
Valhall Park

262 74 Ängelholm

Föreningens telefonnummer: 0431 – 14810
och här finns även en telefonsvarare.
Faxnummer: 0431 – 184 60

 

Föreningens E-postadresser:

Föreningen

Registrering/mottagare av gåvor och depositioner

Medlemsregistratorn

Filmansvarig

Webbmaster


 

 

 

 

F10 Kamratförenings styrelse och övriga valda befattningshavare 2015/2016.

 Namn

 Funktion

 Telefon

 E-postadress

 STYRELSE:

 

 

 

 Sven Scheiderbauer

 Ordförande

070 6905222

sven[at]scheiderbauer.se

 Bertil Persson

 Vice ordförande

070 858 36 38

bertilpersson[at]bjarenet.com

 Carin Olsson

 Ledamot

076 346 19 53

ke.c.olsson[at]gmail.com

 Tor Netterby

 Ledamot – Redaktör/Infoansvarig

070 7348376

tor.netterby[at]telia.com

 Lennart Ohlsson

 Ledamot

070 5856423

olsmekan[at]telia.com

 Krister Sörhede

 Ledamot

070 8111447

krister-sorhede[at]tele2.se

 G Müller-Hansen

 Sekreterare

072 7312985

gunnar.muller-hansen[at]ektv.nu

 Kenneth Johansson

 Ledamot

070 8445399

kenneth[at]hundkompetens.se

Christian Ziese

Ledamot      070 868 70 60 

christian.ziese[at]me.com

 Carl-Eric Bursell  Adjungerad Museichef       070 8434833

c.e.bursell[at]bjarenet.com

 Sune Sjöström

 Adjungerad Museichef

076 8310171

sune.sjostrom[at]ektv.nu

 Lars Hedström

 Adjungerad Aktivitetsledare

070 8868686

lars[at]hedstrom.as

 Anders Rick

 Adjungerad Intendent

070 5942965

arick155[at]gmail.com

 Bo Hesselmark

 Adjungerad Kassör

072 0114286

flygmuseet[at]gmail.com

 Bertil Bjäre

 Hedersstyrelseledamot

070 6701803

eugen.bjare[at]bjarenet.com

 

 

 

 

 REVISORER:

 

 

 

 Bengt Jönsson

 Sammankallande

070 5980288

bengt.jonsson[at]bakertillyangelholm.se

 Jan Andersson

 Ledamot

076 1428241

janeandersson[at]telia.com

 Sven Nelson

 Revisorssuppleant

073 342 11 24

nelson_sven@hotmail.com

 Leif Gunnarsson

 Revisorssuppleant

0431-361623

leifochlotta[at]bjarenet.com

 

 

 

 

 VALBEREDNING:

 

 

 

 Göran Brauer

 Sammankallande

070 5791940

gobra[at]bjarenet.com

 Lars Hedström

 Ledamot

070 8868686

lars[at]hedstrom.as

 Anders Rick

 Ledamot

070 5942965

arick155[at]gmail.com