BULLErTINEN NR:42

Styrelsen

telefon-300x225Föreningens postadress:

F10 Kamratförening
Valhall Park

262 74 Ängelholm

Föreningens telefonnummer: 0431 – 14810
och här finns även en telefonsvarare.
Faxnummer: 0431 – 184 60

Föreningens E-postadresser:

Föreningen: info@f10kamratforening.se

Medlemsregistratorn: medreg@f10kamratforening.se


F10 Kamratförenings styrelse och övriga valda befattningshavare 2021/2022.

 STYRELSE:
Ordförande Sven Scheiderbauer 070 690 52 22 sven[at]scheiderbauer.se
Vice ordförande Krister Sörhede 070 811 14 47 krister-sorhede[at]tele2.se
Sekreterare Per Juhlin 070 553 18 85 per.g.juhlin[at]gmail.com
Ekonomichef Jan Andersson 076 142 82 41 janeandersson[at]telia.com
Informationsansvarig Tor Netterby 070 734 83 76 tor.netterby[at]telia.com
Ledamot Gunnar Müller-Hansen 072 731 29 85 gunnar.muller-hansen[at]ektv.nu
Ledamot Andreas Samuelsson 070 676 67 85 andreas_sam[at]hotmail.com
Ledamot Anders Petrisson 070 421 86 00 petrissonanders[at]gmail.com
Ledamot Hans Ahrtzing 070 335 27 15 hans.ahrtzing[at]telia.com
 REVISORER:
Revisor Anders Melander
Revisor Sven Nelson
Revisorsuppleant Tore Bernstrup
Revisorsuppleant Richard Ferry
 VALBEREDNING:
Tomas Dal
Leif Rask
Ulf Ohlsson