BULLErTINEN NR:34

Aktiviteter

Föreningsaktiviteter Våren 2017 inom F 10 Kamratförening.

 Datum:  Dag:  Tid:  Aktivitet:
17-02-01 Ons 19.00

Göran Brauer berättar om sina besök på flygmuseer i Texas och den stora flyguppvisningen Wings over Houston 2016. Föreläsningen som vanligt på Ängelholms Flygmuseum. Anmälan till lars@hedstrom.as  eller SMS till
0708 – 86 86 86

17-03-15 Ons 19.00 Folke Bäck: Leveransflygning över Nordatlanten från Sverige till Columbia med en Fairshild F.27 Friendship.
17-04-09 sön 10.00 – 15.00

Kamratföreningens Vårmöte med Årsmöte. Vi håller till på Valhall Park, gamla värnpliktsmatsalen och Ängelholms flygmuseum. Gäst är statssekreteraren vid Försvarsdepartementet (f.d. generallöjtnant i FV) Jan Salestrand.
Anmälan genom att betala 100 kronor till bg 5639-7730 den vanliga landgången och kaffe med kaka serveras.

17-04-19 Ons 19.00 Hans Katsler, besättningschef på TP 84 och C 17:  Flygplan Boeing C 17 Globemaster och Heavy Airlift Wing i Ungern.
17-05-11 Ons 19.00 Open Skies. Lars-Erik Johansson,Överstelöjtnant, med sin huvudsakliga gärning inom spaningssystem från Lansen till Gripen. Har även varit chef för FM underrättelse- och säkerhetscentrum. 1999 fick han uppdraget att skapa förutsättningar för Open Skies vilket innebär att utföra fotospaningsuppdrag över utländskt territorium.

VIKTIGT!!!

Anmälan till aktiviteterna görs till Lars Hedström tel 0708 – 86 86 86  gärna SMS
eller: lars@hedstrom.as
Föranmälan är viktig för att vi ska kunna boka tillräckligt stor lokal.
Oftast sker föreläsningarna på Ängelholms Flygmuseum, men lokalbyte kan ske.

Lars Hedström