Kategorier

Bli Medlem

f1020kamratlogo200Intresserad av flyg eller f.d. F10.

F 10 Kamratförenings ändamål är, att sammanföra flygintresserade för att under kamratliga former vidmakthålla och bevara minnet av F 10 samt att följa Flygvapnets utveckling.
Som medlem träffar Du likasinnade och får information om flyg och flygteknik, deltar i medlemsträffar samt får medlemsservice om böcker, videofilmer m.m. Vidare kan Du få tillgång till föreningens bibliotek och forskarrum. Kamratföreningen har  över 2000 medlemmar
Som medlem får du dessa förmåner:
•      Fri entré på vårt museum Ängelholms Flygmuseum. Visa bara ditt medlemskort.
•      10 procents rabatt på inköp av artiklar i museishopen.
•      Erbjudande att medverka vid Årsmöte och Höstmöte.
•      Tillgång till ett bibliotek med mycket fakta om flyg.
•      Erbjudande om ett antal intressanta föreläsningar och filmkvällar. (se under fliken Aktiviteter)
•      Möjlighet till social samvaro.
•      Möjlighet till att göra en insats för vårt Flygmuseum.
•      Erbjudande om intressanta temaresor.
Museet öppnade sommaren 2004 och är under fortsatt uppbyggnad. Museet skall visa det som är förknippat med F 10s olika verksamheter. Två gånger om året kallar föreningen till medlemsmöte varav ett är årsmötet. Vid ett antal tillfällen, som vanligtvis är onsdagskvällar, bjuder föreningen in föreläsare eller så visar vi flygfilmer. (Se föreningens hemsida, Aktiviteter.)

Telefon: Ängelholms Flygmuseum   0431 148 10
Medlemsregistrator Lars Hedström   0708 86 86 86

e-postadresser:
Föreningen: info@f10kamratforening.se
Medlemskontakt: medreg@f10kamratforening.se
Medlem blir du enklast genom att betala in 150 kronor till:  BankGiro nummer: 5639-7730.
Det är viktigt att Du anger: namn, adress, mailadress och födelsedatum.