Kategorier

Genomförda aktiviteter

Föreläsningar med F 10 Kamratförening.

På hösten 2004 startade F 10 Kamratförening föreläsningar på onsdagskvällarna.
 
 Hösten 2004:
1/9Bertil Bjäre; ”Flygattaché i Moskva – minnen”
29/9Ulf Sultan; ”Flygkapningen”
Sönd 17/10Föredrag av Bert Stenfeldt ”Glimtar från ett flygarliv som föddes ur en dröm på F 10 1944″
10/11Eric Hägelmark; ”Några minnen från riksdagsarbetet i försvarsutskottet”
8/12Ralph Hradil och Bertil Nocke Nordström; ”Kongo”
 Våren 2005:
19/1Sture Jagaeus   ”Glimtar från ett flygarliv”
23/2Gunnar Ståhl     ”Fältflygare – Fänrik – Flygkommandochef”
Sönd 17/4Lars Lindström ” Från Kronobergshed till Barkåkra International Airport, Civilflyget 45 år på F10”.
16/3Bertil Larsson   ”Nordpolen”
25/5Göran ”Boris” Bjuremalm ”Ett flygarliv”
 Hösten 2005:
14/9Per Axel Persson ”I Kejsar Haile Selassies tjänst”
Sönd 16/10Höstmötet: Generallöjtnant Kjell Nilsson
9/11Kjell Erik ”Billeberga” Olsson ”Jag berättar om flygepisoder”
7/12Lasse Elming ”Luftbron Saotome-Nigeria 68-69”
 Våren 2006:
25/1Åke Palm med gäster kåserar om upplevda episoder
22/2Lasse Lindström berättar ”Från Ikaros till Airbus 380”
15/3Göran Hawée förklarar ”Lyftet för Drakens beväpningssystem, Hawéemodifieringarna”
Sönd 9/4På årsmötet berättar fd ÖB Johan Hederstedt om ”Tsunamin – har vi lärt oss något?”
10/5Gösta Kersmark berättar om ”Elsa Andersson, vår första aviatris”.
 Hösten 2006:
Onsd 20/9Berättar Per Nilsson om ”I UNHCRs tjänst”. Per har rest på FN-uppdrag varför Bengt Fredholm berättar från sitt flygarliv.
Sönd 22/10Höstmöte då fd ÖB Bengt Gustavsson håller föredrag.
Onsd 15/11Sven Åke Ahl berättar om ”I internationell tjänst”.
Onsd 6/12Rolf Cederholm om sina FN-uppdrag under rubriken ”Dubbelliv i FNs tjänst”.
 Våren 2007:
Onsd 24/1NO Lindberg: ”Pedagogik på hög nivå”.
Onsd 28/2Per Pellebergs: J 37 Viggen 40 år.
Onsd 21/3Kurt Ivarsson: ”Människor som haft lyckan att möta mig”.
Sönd 15/4Årsmöte ”SvenOlle” Olson: Föredrag om ”Den okände soldaten”.
 Hösten 2007:
Onsd 26/9Jan Landin: Estonia
Sönd 21/10Höstmöte Överstelöjtnant Stig Rydell föredrag om ”Försvaret i ett internationellt perspektiv”.
Onsd 14/11Lars Lindström. Del 2 av ”Från Ikaros till Airbus 380”.
 Våren 2008:
Onsd 30/1Ann Myhrman ”Kvinna i försvaret”.
Onsd 27/2Per Nilssons föredrag om UNHCR inställt (Blev kallad av UNHCR)
Onsd 12/3Sven Stridsberg med ”Roterande motorer”.
Tisd 15/3Emil Svensson om U137 i samarbete med Flottans män.
Sönd 20/3Årsmöte Bert Stenfeldt i ämnet ”Flygvapnet under kalla kriget”.
 Hösten 2008:
Månd 8/9Konteramiral Odd Werin ”Läget i Marinen”. Samarbete med Flottans Män.
Sönd 4/11Höstmöte. Flygvapeninspektören Gen maj Anders Silwer: ”Flygstridskrafterna idag och imorgon”.
Tisd 4/11Flottans mäns riksordförande Johan Forslund. FM.
Onsd 19/11Carl Herbertsson, fd försvarsattaché: ”Gripen i Tjekien?!”.
 Våren 2009:
Månd 16/2Ordföranden i Försvarsutskottet, Anders Karlsson (S); ”Aktuells försvarsfrågor. FM
Onsd 18/2Johan Gille, fd chef på FMV:Prov: ”En provflygare minns”.
Sönd 19/4Årsmöte.Per Högberg, LFV: ”Civila flyget”
Månd 11/5Övlt Stig Rydell: ”Vad är NATO?”. FM
 Hösten 2009:
Onsd 16/9VD Christer Paulsson, Kullaflyg. ”6 år med Kullaflyg och vad händer nu”.  Samarbete med Aktiespararna.
Onsd 30/9Filmafton. Diverse korta flygfilmer.
Sönd 18/10Höstmöte. Sven Stridsberg. (Historiker och redaktör för Svensk Flyghistorisk  Tidskrift och författare till bl a boken om F10 på     Bulltofta. ”Luftförsvaret av södra       Sverige 1939”.
Onsd 4/11Lt Thomas Neretnieks. H-larare grundflygplan JAS39 vid FMTS. ”Med Gripen i Nevada 2008”.
Tors 12/11Örkn Ewa Skoog-Haslum och Örkn Magnus Lilja. ”Flottan i utlandstjänst.” i samarbete med Flottans män.
Onsd 18/11Filmafton. ”Blue Max” Långfilm i färg
Onsd 2/12Mj Rolf Nilsson, Divch Transport F7. ”Taktiskt transportflyg med svensk Tp 84  Hercules”
 Våren 2010:
Onsd 17/2Christer Lokind ”Nedskjutningen av den svenska DC 3:an 1952”
Onsd 17/3Filmafton. ”Slaget om Storbritannien” Långfilm i färg inspelad på 80-talet.
Sönd 18/4Vårmöte med årsmöte. Kjell Ahlberg fd spitfirepilot talade om ”Supermarine Spitfire” och på eftermiddagen gjorde Bertil Gerhardt en fin flyguppvisning med Biltema Spitfire. Över 250 medlemmar deltog i mötet.
Onsd 2/6Fredrik Müchler:  Gripenprovflygare på SAAB.
 Hösten 2010:
Onsd 22/9Sven-Olof Hökborg: ”Hur kom JAS 39 Gripen till?”
Fred 1/10Höstmöte med Jubileumsmöte  F10 70 år. En heldag i Malmö vid Bulltofta flygfält, Kirsebergs kyrka och Malmö museer.
Onsd 20/10Lars Lindström: Civilflyget i Sverige 100 år, Inrikesflyget på Ängelholm 50 år. Bildcollage
Onsd  17/11Filmafton ”The History of the Luftwaffe”, Filmer ur vårt arkiv, bl a Gul Rudolf (vår 29:a) lämnar F10
Onsd 1/12Göran Brauer: Robot 68 Bloodhound. DinkyToys eller skarpa prylar?
 Våren 2011:
Onsd 16/2John Hübbert: ”Stril 50”  En fullödig rapport om Flygvapnets stora satsning på stridledning och luftbevakning.
Onsd 23/3Martin Hansson, Pilot F17: ”JAS 39 Gripen i förbandstjänst” Utveckling från 39A till 39C. Nya applikationer. Fullsatt!
Sönd 17/4Vårmöte med årsmöte. Göran Berlemo Dir Bus Supp Saab Aeronautics ”Saab Aeronautics i nutid och framtid med  kommande exportsatsningar”. Över 250 medlemmar deltog i mötet.
Onsd 11/5Per Nilsson, C F21 berättade om verksamheten i norr som verkligen innebär nordiskt samarbete. Som bonus gav en en nästan dagsfärsk rapport om insatsen i Libyen.
 Hösten 2011:
Sönd 25/9Höstmöte med flyguppvisning. Gen Bert Stenfeldt presenterade Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF). J29F Gul Rudolf och en JAS 39C flög först i rote och sedan individuellt.
Onsd 19/10Claes Sundin, flyghistoriker, illustratör och författare: ”Myter kring Luftwaffe”.
Onsd 23/11Håkan Ejdebrandt. ”Helikopter 10 i Afghanistan”.
 Våren 2012:
Mån 6/2Filmafton. Filmer ur vårt arkiv visades.
Ons 15/2Lars Lindström: ”Civilflyget bakom kulisserna” Del 1.
Mån 27/2Mats Liegnell och Kenneth Nilsson från F17 berättade om Flygvapnets insats i Libyenkonflikten.
Ons 29/2Lars Lindström: ”Civilflyget bakom kulisserna” Del 2.
Mån 5/3Gen Mats Nilsson: ”Senaste Försvarsinriktningen, bakgrund, innehåll och mål – samt personliga reflektioner. Samarrangemang med Flottans Män, Ängelholm.
Ons 14/3Lars Lindström: ”Civilflyget bakom kulisserna” Del 3
Mån 19/3Riksdagsman Hans Wallmark: ”Vad händer inom försvarspolitiken?
sön 22/4Vårmöte med årsmöte: Övlt Magnus fransson och Lt Per Johan Nilsson berättade om Försvarsmaktens helikopterverksamhet.
 Hösten 2012:
Ons 19/9Lennart Ohlsson: ”Radarns historia. Hur började det? När började det?  Vem var först? Hur gick det till?
Ons 3/10Lars Lindström: ”Civilflyget bakom kulisserna” Del 1.
Sön 14/10Höstmöte. Lars Wennergren, Fastighetschef PEAB talade om ”Vision om Valhall Park” Flyguppvisning av Pär Cederqvist med Biltemas Spitfire.
Ons 17/10Lars Lindström: ”Civilflyget bakom kulisserna” Del 2.
Mån 29/10Mikael Holmström, Svenska Dagbladets säkerhetspolitiska reporter: ”Den dolda alliansen. Sveriges hemliga  NATO-förbindelser. Samarrangmang med Flottans Män.
Ons 31/10Lars Lindström: ”Civilflyget bakom kulisserna” Del 3.
 Våren 2013:
Tis 12/2Marininspektören Jan Thörnqvist ”Den nutida Flottan och dess framtid”. Samarrangemang med Flottans Män, Ängelholm.
Ons 20/2Filmafton. Filmer ur vårt arkiv visades. Det var fullsatt när Robin visade 4 filmer.
Ons 20/3”Hur gick det egentligen till? Och hur blev det? Och vad kostade det?” En presentation av IG JAS, Bildkrönika om Gripens första 30 år av f d CF10 Mats Hugosson.
Sön 14/4Vårmöte med årsmöte. Ordf Sven Scheiderbauer föreläste om ”När vapnen fick vingar – 100 år svenskt militärflyg”.
 Hösten 2013:
Ons 18/9Föreläsning om övningen ”Red Flag” i Nevada USA. Martin Hansson, pilot på F17, även MC (Mission Commander)
Sön 13/10Höstmöte med föreläsning av författaren Jan-Olof Nilsson, Falkenberg. Han berättade på ett fängslande sätt om besättningsmedlemmarnas öden efter att deras B-24 Liberator hade nödlandat i Halland i januari 1945.
Ons 20/11Sven-Arne Carlsson berättade om sitt udda flygarliv.
Mån 9/12Riksdagsman Hans Wallmark presenterade Försvarberedningens första rapport. Samarr med FM och Moderaterna.
 Våren 2014:
Ons 29/1Sven Scheiderbauer visade bilder och berättade från resa i USA till Oshkosh och flygmuseer i USA och Kanada.
Mån 3/2Försvarsdebatt. ”Den svenska försvarförmågan i en föränderlig värld. Skall Sverige gå med i NATO?”
Mån 3/3Riksdagsman Allan Widman (FP) berättade om arbetet i Försvarsutskottet. Samarr med Flottans Män
Ons 19/3Ragnar Skanåker, Fältflygare på 50-talet, sedan mångfaldig OSguldmedaljör i pistolskytte berättade om sitt liv.
Sön 13/4Vårmöte med årsmöte. Kn KG Bergqvist, FM Flygbärgningsgrupp berättade om det svåra bärgningsarbetet på Kebnekaise efter det störtade Herculesplanet.
Ons 21/5Peter Berlin, London, har tidigare arbetat  hos Boeing, ESAoch Inmarsat, nu rådgivare till satelittillverkare berättar under titeln ”Aerospace – gemnesamma nämnare för flyg och rymd”
Sön 1/6Flygvapnets officiella Flygdag 2014. Blekinge Flygflottilj, F 17 fyllde 70 år.
 Hösten 2014:
Tors 7/8Lt Col (ret) Roger L. Counts US Air Force berättade om sitt flygarliv. Bl a har han gjort 100 uppdrag över Vietnam med F 105 Thunderchief. Sedan har han arbetat med utvecklingsprojekt och flygsäkerhetsfrågor.
Ons 17/9Kn Magnus Johansson, Blekinge Flygflottilj, Ledningssystemdriftledare/CIS-leader: Från kallaste Jokkmokk till varmaste Afrika; på resande fot med Flygvapnets sambandssystem.
Sön 12/10Höstmöte med extra årsmöte. ”Major Jörgen Erixon, förbandsskyddsansvarig vid 1. Flygbasbataljon, redovisade hur området ’Skydd av flygbas’ utvecklats från ett stationärt Bas 90-koncept till ett mer dynamiskt system där t.ex. hemvärnsförbanden fått en tydligare och viktigare roll. Vidare belystes både Flygbasjägarnas nya typuppgifter (undsättning och flygsäkring) och nyttjande av dagens transportabla, tekniska övervakningssystem.”
Ons 19/11Christian Ziese nybliven flygplatschef började med att berätta om sin bakgrund i Flygvapnet och F10 och fortsatte sedan att berätta om allt som skett med Ängelholm Helsingborg Airport under det senaste året. Den goda utvecklingen verkar komma att fortsätta. Mycket uppskattad föreläsning.
Ons 3/12Bengt-Olov Näs har varit djupt involverad i SAS flottaplanering och berättade om den mängd faktorer som bestämmer vilka flygplan som ska ersättas med nya flygplantyper.
 Våren 2015
Ons 11/2Åke Svensson trollband de nästan 60 närvarande  åhörarna, när han under rubriken, ”Mellan himmel och jord” berättade om sin verksamhet som flottiljpastor på F10. På sitt oefterhärmliga och behagliga sätt att framställa sin historik, lockade han fram många skrattsalvor, men gav också prov på eftertänksamt allvar.
Ons 11/3Kärnfysikern Ragnar Hellborg, Lunds universitet, berättade om de mätningar av joniserande strålning som han gjorde vid den strandade ubåten U 137. Mätningarna ledde till att det kunde fastställas att ubåten med ”till visshet gränsande sannolikhet” var bestyckad med kärnvapen.  En intresserad publik fick höra en vittnesberättelse från 1981 då det verkligen var skarpt läge. Undersökningen gjordes under stark sekretess men regeringen valde ganska snart att offenliggöra resultaten. En kväll med många frågor från åhörarna.
Ons 25/3Flygvapenchefen Generalmajor Micael Bydén informerade om Flygvapnet idag och i morgon. En mycket uppskattad föreläsning av slutades med att auditoriet fick ställa en mängd frågor till FVC
Sön 12/4Årsmötet var välbesökt. Över 200 medlemmar kom till gamla värnpliktsmatsalen. Antalet syrelseledamöter minskas så Rolf Rimsby avtackades efter lång tjänst i styrelsen. Även Ragnar Skanåker och Toiny Böss avgick. Bertil Persson nyvaldes och i övrigt var det omval. Förre sektorflottiljchefen Rolf Clementson berättade sedan några anekdoter från sin chefstid och gav också många tips om bra ledarskap. Sist blev det motorkörning med Röd Kalle.
 Hösten 2015
Ons 2 sepLars Lindström kåserade under titrl ”Minns du dem än?” Många goda minnen väcktes hos åhörarna när Lars grävde i sina egna minnen och berättade minnen från gamla kända och nästan okända bilmärken.
Ons 23 sepChristoffer Lantz teoriutbildningschef på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed föreläser om TFHS historia samt deras nya yrkeshögkoleutbildning.
Sön 11 oktHöstmöte med 70/75 års jubileum. Plats: Värnpliktsmatsalen på Valhall Park. Sedvanlig landgång, sedan kaffe och kaka på Flygmuseet. Jubileumstal av hedersmedlemmen Sven Stridsberg och förre flottiljchefen
Tomas Fjellner. Hemvärnets Musikkår, Ängelholm medverkade under högtidsceremonin vid Minnesstenen och Drakenmonumentet.
Ons 18 novLennart Ohlsson berättade om Glidflygplanens historia.
 Våren 2016
Ons 17 febKenneth Johansson berättade för en stor åhörarskara om spaningsflyg och framför allt om S 35 E. Den uppskattade föreläsningen flöjdes sedan av en demonstration i Draken-simulatorn.
Tis 8 mars”Ubåtskränkningar under Kalla kriget och i nutid.” Kommendör 1. Nils-Ove Jansson : Presenterar sin bok ”OMÖJLIG UBÅT”  ”Stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetsploitiska läget under 1980-talet.” Samarrangemang med Flottans Män
Ons 16 marIngemar Melin och Jan Christensen: ”Dykningar efter en B17 Flying Fortress utanför Trelleborg”
Ons 30 marTullinspektör Anders Jakobson berättar om Tullverkets arbete. Han har arbetat med både tullkontroller, underrättelsetjänst och utredningstjänst
Sön 10 aprilVälbesökt Vårmöte med årsmöte. Över 250 medlemmar samlades i gamla värnpliktsmatsalen. Efter årsmötet presenterade mj Marcus Jedby från Flygskolan på Malmen ”Militär flygutbildning nu och i framtiden”. Landgången avnjöts sedan på tre ställen och efter kaffet så kunde härligt motorljud höras från Röd Kalle. Vårt nyförvärv Räddningsbil 922, Dodge power wagon W300 – 1980 kunde sedan köra runt på plattan.
Ons 27 aprilÅke Lundberg: ”Främmande nödlandade och havererade flygplan i vårt närområde under andra världskriget”. Det var en fullsatt föreläsningssal som lyssnade på Åke Lundberg som gav utförlig information om 31 nödlandningar/haverier i NV Skåne. En vetgirig publik ställde många frågor men kom också med kompletterande information.
 Hösten 2016
Lör 27 augFlygvapnet firade 90år med stor Flygdag på Malmen, Linköping. F 10 Kf ordnade resa med två bussar.
Tors 8 sepJohan Wiklund, kapten i SAS berättade om hur han genomförde en ny ensamflygning Cape to Cape, Nordkap till Goda Hopps udden. Hösten 2015, 86 år efter att Gösta Andrée gjorde sin flygning med en DH Moth flög nu Johan 18 000 km genom 17 länder. Johan höll en fänglsande föreläsning om sitt äventyr.
Sön 9 oktEtt lyckat och uppskattat höstmöte!   Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L), med totalt 14 ”tjänsteår” i detta utskott, var vår gästföreläsareoch berättade om utskottsarbete i allmänhet och redogjorde för läget i Flygvapnet i synnerhet – nu och i framtiden. Inledningen av föreläsningen utgjordes av en högaktuell skissering av läget i vårt närområde, där olika tänkbara utvecklingar, i främst Ryssland var särskilt intressse-
väckande. Därefter gavs en mycket initierad beskrivning gavs av vad Allan Widman benämnde ”ett system av system”.
Sedan blev det en bokrelease av Bertil Bjäres bok ”Från Flygpojke till Flottiljchef”. Den finns att köpa på Flygmuseet.
Lunch avnjöts i gamla värnpliktsmatsalen och därefter kunde Flygmuseet besökas och vi fick återigen lyssna till det mäktiga motorljudet vid motorkörning av J 22 ”Röd Kalle.
Ons 19 oktÖv Bo Hugemark, säkerhetspolitisk expert, Ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin, medlem i ledningsgruppen för historieprojektet Försvarte och kalla kriget (FoKK), mm, talade om ämnet ”Säkerheten i Östersjöområdet – Sveriges roll”.
Gotland ockuperades ju faktiskt på 1800-talet av Ryssland under några veckor.
Ons 2 novKommendörkapten Lars-Erik Uhlegård berättar om sin tid vid MUST
(Militära Underrättelse- och SäkerhetsTjänsten) åren 2006 – 2014.   Samarbete med Flottans Män Ängelholm
 Våren 2017
Ons 1 febGöran Brauer: Några amerikanska flygmuseer och en flygshow
Ons 15 marsFolke Bäck: Leveransflygning över Nordatlanten från Sverige till Columbia med en Fairshild F.27 Friendship.
Sön 9 aprilVårmöte med årsmöte. Ca 240 medlemmar var med på årsmötet. Byte på ordförandeposten skedde. Göran Brauer kom tillbaks som ordförande och Sven Scheiderbauer hade på grund av andra uppdrag bett att få träda tillbaks för att bli vice ordförande. Efter lunchen höll Statssekreteraren i Försvarsdepartementet (f d generallöjtnanten i FV) Jan Salestrand en föreläsning om aktuella försvarsfrågor.
Ond 19 aprilTidigare Johan-Blå piloten Hans Katsler numera F7, gav oss en livfull och intressant inblick i utbildningen på C17 Globemaster. Den datorbaserade utbildningen genomfördes i USA med Hans som Flygvapnets första elev. Hans fortsatte föredraget med intressanta och spännande bilder och upplevelser om bl a lufttankning, mörkerflygning med hjälp av NVG, prestanda, lastning/lossning av flygplanet mm. Föredraget avslutades med information om Hans´tid som besättningschef på Flygvapnets TP84 Herkules i Afganistan.
 Hösten 2017
9/10Höstens aktiviteter började den 10 september med att det ordinarie Höstmötet byttes ut mot en Besöksdag. Ca 700 personer besökte oss, och fick bl a se en fantastisk flyguppvisning av SAAB-provflygaren André Brännström med en JAS39 Gripen. Vidare invigdes vår nya föreläsningssal med musik av Hemvärnets musikkår. Muséet var öppet och guidade turer organiserades.
13/9Höstens andra aktivitet var ett föredrag om 50-årsfirande Viggen. Ulf Edlund berättade initierat och intressant om projektet från skiss till färdigt flygplan. Kurt ”Fido” Johansson, pilot på både SF/SH och JA37 berättade om sina erfarenheter på flygplanet. Detta var första föreläsningen i vår nya föreläsningssal som fylldes till bredden.
3/10Föreläsningarna fortsatte med samarbete mellan AFF,F10-, F5-Kamratföreningar och Flottans Män. Ett symposium om Framtidens Luftförsvar var ämnet. General Anders Silwer, Pontus de Laval SAAB, Överste Anders Svensson LV-6 och Nicklas Alm från Säkerhets- och Försvarsföretagen deltog som föredragande. Ca 180 personer åhörde mycket intressanta föredragningar som genomfördes på Rönneskolan. Ett mycket lyckat samarbetsprojekt som vi gärna ser en fortsättning på.
12/10Den planerade förevisningen av HKP14 och dess samövning med SSRS Gripen från Torekov fick tyvärr ställas in. Anledningen var tekniska problem med helikoptern. Förhoppningsvis kan vi genomföra övningen vid ett senare tillfälle.
15/11Kapten Tomas Pettersson berättade om vår flygburna radar ASC890. Besök i olika länder, skarpa incidentuppdrag, uppdrag under Libyenkrisen, teknik och taktik var några av de punkter som Tomas på ett mycket intressant sätt berörde.
 Våren 2018
24/1Tomas Karlsson, SAAB-Group, föreläste om TX-projektet som är ett samarbete mellan SAAB och Boeing för att skapa US Air Force nya skolflygplan. Den nya föreläsningssalen fylldes av 107 intresserade åhörare. Intresset var stort och de initierade frågorna var många. Omdömet efter föreläsningen var att det var en otroligt intressant och mycket trevligt framförd föreläsning. TACK Tomas Karlsson!
14/2Ännu en mycket intressant föreläsning. Denna gång var det förre FRA- och SÄPO-medarbetaren Christer Olsén som föreläste på ett humoristiskt och initierat sätt, om främmande länders underrättelsearbete i Sverige. Ännu en gång var föreläsningssalen välfylld.
15/4Årsmötet genomfördes i Parkskolan, Ängelholm. Ca 230 medlemmar närvarade. Göran Brauer återvaldes som ordförande i Kamratföreningen. Generallöjtnant (PA) Anders Silwer föreläste under rubriken: ”På väg mot nytt försvarsbeslut”
17/4Överstelöjtnant Anders Jönsson, Gripenpilot och stabschef vid F17 föreläste om Flygvapnets nya taktiska profil. Anders beskrev bland annat hur luftoperationer planeras och genomförs med de resurser insatsorganisationen har idag. Uppskattat och informativt! Efter Försvarets alla nerdragningar fick vi nu höra om uppbyggnad och tillförsikt.
4/5Denna fredag samlades 107 av 150 inbjudna jaktpiloter som flugit J 35 Draken vid F 10 under flygsystemets tid där i 34(!) år, 1964-1998. I strålande väder träffades man, umgicks och tittade på en mindre flyguppvisning med JAS 39 och Sk 35C från Såtenäs.
Något som även andra grupper kan genomföra på vårt flygmuseum. Kontakta Flygmuseet!
 Hösten 2018
6/9Kapten Niclas Fredriksson, divisionschef för försvarsmaktens UAV verksamheten på K3 i Karlsborg föreläste om utvecklingen av UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Intressant att höra om en verksamhet som inte förrän på senare år har fått blomma ut. Tyvärr idag med en delvis föråldrad materiel. UAV har bl a används i Mali för att kunna övervaka större områden.
26/9Chefen för Lv 6 översten Anders Svensson och majoren Rick Grundevik från luftvärnets skjutskola gav, för första gången utanför försvarsmaktens organisation, våra medlemmar en mycket detaljerad inblick i luftvärnets ombeväpning till nya luftvärnsrobotar och då främst vad gäller det nya luftvärnsrobotsystemet Patriot. Men man kan konstatera att det gäller att vara på rätt plats och vid rätt tidpunkt med utgångspunkt från antalet enheter som anskaffas.
14/10Höstmötet. Dagens program i stort var att celebrera att det var 70 år sedan J 29 Tunnan flög för första gången, och även historien om ”projekt Gul Rudolf” och ”Gul Rudolfs” fortsatta liv. Vår hedersstyrelseledamot Bertil Bjäre hyllades inledningsvis för att han tagit initiativet till att skapa ”Projekt Gul Rudolf” 1991.
Flygvapenmuseet hade ett symposium den 1 september med samma tema Därifrån lånade vi Bertil ”Berra” Eriksson (F 3). Sedan la vi till F 10 Kamratförenings ”Projekt Gul Rudolf”, som i början av 90-talet renoverade en J 29 F med serienr 29670 till att åter bli flygande.
Rolf Rimsby, projektets pilot berättade om vad som hände inom projektet. I början av 2000-talet överfördes Gul Rudolf till Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF) på Såtenäs. Deras ordförande Bert Stenfeldt berättade om ”Gul Rudolf idag och i framtiden”. Jag vill tacka samtliga föreläsare för mycket intressanta och väl genomförda föreläsningar och ett särskilt tack till alla inom SwAFHF, som ställde upp för att planera och förbereda den flyguppvisning med flygplanet ”Gul Rudolf” som tyvärr måste ställas in på eftermiddagen.
Ordföranden tackade dagens föreläsare för väl genomförda och fängslande föreläsningar. Som avslutning framfördes ett stort tack till de som deltog i ”Projekt Gul Rudolf” och de närvarande teknikerna tilldelades Bertil Bjäres bok som ett bevis för vår uppskattning.
15/11Mats Olofsson, cyberexpert och en av författarna till den av Krigsvetenskapsakademien utgivna boken ”Det digitaliserade försvaret – teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan”, föreläste inför en välfylld föreläsningssal om artificiell intelligens, nanoteknik, robotar, det nya digitala samhället och dess möjligheter, hot och risker.
Mycket intressant föreläsning, som avslutades med massor av följdfrågor från åhörarna.
6/12Nästan på dagen för 30 år sedan, (1988-12-09), då den första flygningen med JAS 39 Gripen, ”39-1” ägde rum, kunde F 10 Kf hälsa f.d. chefsprovflygaren Stig Holmström välkommen till F 10 Kamratförening som föreläsare. Ämnet var givet ”Första flygningen med Gripen 39-1”.
Som chef för provflygavdelningen på den tiden, var det ju naturligt att Stig själv flög det första passet med det nya flygplanet. Just det passet fick vi veta allt om under en mycket initierad och väl genomförd föreläsning. Det berättades och visades en hel del unikt material om detta första svenska, fjärde generationens stridsflygplan, som tillverkas av SAAB AB.
Föreläsaren har en gedigen bakgrund i Flygvapnet och inledde kvällen med en exposé över ett innehållsrikt flygarliv. Stig har bl.a. tjänstgjort som fänrik vid F 10 1965–67 och även fullgjort ett antal flygtjänstperioder vid förbandet i diverse sammanhang. Under frågestunden bjöds naturligtvis på nyfikna frågor och många initierade svar.
Stig Holmström avtackades efter föreläsningen med orden: ”Det blir inte bättre än så här. Stort tack!”. Present till föreläsaren utgjordes av en nyutkommen bok – ”FLYGPLAN SAKNAT”, skriven av Jens O Hjortsjö. En spontan, varm och lång applåd lät inte vänta på sig vid överlämnandet i samband med avslutningen.
 Våren 2019
17/1Brigadgeneral Anna Eriksson startade vårens föreläsningsserie med temat ”Kvinnan i Försvaret”. Anna berättade om sin karriär från värnpliktig radarobservatör till sin nuvarande befattning som Försvarsmaktens ledningssystemchef. Bemötandet för kvinnan i Försvaret 1982 skedde med förvånat höjda ögonbryn till att nu vara en naturlig del. Anna fortsatte sedan med en intressant genomgång om Försvarets Ledningssystem. Mycket intressant, humoristisk, och väl genomförd föreläsning
14/2Flottiljförvaltare Helena Stålgren från F17 fortsatte vårens tema ”Kvinnan i Försvarsmakten”. Titeln Flottiljförvaltare är ny och är den högsta specialistofficeren på flottiljen. Helena berättade om sin karriär från värnpliktig mek via teknisk officer till hennes nuvarande befattning. Hon redogjorde även för utbildningsstegen i FM.Intressant och trevlig genomgång
28/3Brigadgeneral Ingela Mathiasson var nästa kvinnliga officer att beskriva hur hon har upplevt att vara kvinna i Försvaret. Ingela fortsatte sin föredragning med att berätta om sin nuvarande befattning som chef för system och produktionsledning flygförband på Försvarets Materielverk, FMV
7/4Vårmöte 2019. Kristina Bergendahl, reservofficer på F21, stf chef militära underrättelsetjänsten, MUST, avslutade vårens tema ”Kvinnan i Försvarsmakten”. Kristina nyss hemkommen från Mali, där hon varit politisk rådgivare till Force Commander för FN:s uppdrag och delgav oss det senaste från Mali-verksamheten
5/9Haveriutredaren Jens Olsson Hjortensjö från Vejbystrand, inleder höstens föreläsningar! Jens ledde expertgrupper inom sitt område i såväl utredningen av Herkuleshaveriet på Kebnekaise som utredningen av haveriet med West Atlantics CRJ200 i Lappland. Med sin bakgrund och erfarenhet inom flygpsykologi och från haveriutredningar inom luftfarten ger Jens oss en unik inblick bakom kulisserna i arbetet med haveriutredningar.
16/10Flygmuseets närmaste granne – Koenigsegg – tillverkar högpresterande bilar som slår världen med häpnad och flera världsrekord har slagits.Kvällens gäst Halldora von Koenigsegg är operativ chef och verksamhetsansvarig på företaget, föreläser om företagets utveckling från hobbyverksamhet till ett högteknologiskt framtidsföretag.
8/10Påverkansoperationer och nättroll ett föredrag av Patrik Oksanen. Allmänna Försvarsföreningen i Skåne inbjuder, i samarbete med Försvarsutbildarna Skåne och i samverkan med Reservofficersföreningen Norra Skåne, Reservofficersföreningen i Skåne (Ris) samt F10 Kamratförening, till ett föredrag med följande underrubriker: Vad är syftet med operationerna? Hur går de till egentligen? Vad kan vi göra för att öka vår motståndskraft?
6/11Flygmuseets närmaste granne – Koenigsegg – tillverkar högpresterande bilar som slår världen med häpnad och flera världsrekord har slagits. Kvällens gäst, Daniel de Zalenski, är Christian von Koenigeggs närmaste man, föreläser om företagets utveckling från hobbyverksamhet till ett högteknologiskt framtidsföretag.
21/11”Drömmen om ett flygarliv var stark, men föga kunde jag föreställa mig de berikande upplevelser yrket kom att ge mig”. Tomas Dal, född i Helsingborg 1947, är idag som pensionär en av F10 Kamratförenings guider på Ängelholms Flygmuseum.
19/12Peter Nilsson, tidigare Viggen- och Gripenpilot i Flygvapnet, numera strategichef för Europa i Saab AB, berättar om teknologier och förmågor i Gripen E, Sveriges och Brasiliens nästa stridsflyg. Peter jobbar med Saabs samtliga produkter och kommer även att beröra övriga flygsystem i Saabs produktportfölj till exempel T-7 Red Hawk, Global Eye, samt industrins syn på framtida stridsflygsystem.
 Våren 2020
16/1”Mina år i TEAM 60 kryddat med händelser från F5 och F10!” Lars Olin berättar om sitt spännande flygarliv. Från ung flygelev, jaktpilot på F10, flyglärare och skolchef på F5, divisionschef för Lätt-Attack, Teamleader för TEAM 60 till överste i Högkvarteret och vid Helikopterflottiljen.
12/2Lennart Rasmusson förre drakenpiloten, divisions- och flygchefen berättar om sin bok LIVLINAN. Den 1 oktober 1943 inledde den tyska ockupationsmakten en aktion mot den judiska befolkningen. Av landets 8000 judar räddades 7000 till Sverige. Gilleleje och Höganäs blev centrum för flyktingtrafiken. Lennart kommer att beskriva tiden, människorna, organisationen och spänningen i verksamheten.