BULLErTINEN NR:38

Kallelse till Höstmöte och extra Årsmöte!

Välkommen till Valhall Park söndagen den
12 oktober kl 1000 – 1500

Plats: Nya Skolbyggnaden vid
Valhall Park Hotel & Konferens
Program i stort:
09.40 Samling.
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
10.05 Extra årsmötet omfattar första läsningen av stadgeändringar.
Dessa kommer att publiceras på vår hemsida www.f10kamratforening.se
Ca 10.15 Mj Jörgen Erixon, Flygbasjägarkompaniet: ”Föreläsningen inleds med en tillbakablick på flygvapnets markförsvars tillkomst och utveckling i basbataljon 85 (bas 90 systemet) samt grunden för Flygbasjägarnas tillkomst. Därefter blir det en resa genom 2000-talets strategiska time-out och internationaliseringen och vad detta innebar för Flygbasjägarna. I den senare delen kommer jag berätta om mina egna och kompaniets internationella uppdrag.”
12.00 Förflyttning till Flygmuseet.
Förtäring
Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
15.00 Höstmötet slut.

Avgift: 100 kr.
Anmälan om deltagande vid Höstmötet sker bäst genom inbetalning till bankgiro 5639 – 7730.
Undantagsvis till lars@hedstrom.as alt tfn: 0708 – 86 86 86.
Inbetalning senast 3 oktober.

Föreläsning på Flygmuseet

140917BildOnsdagen den 17:e September Kl.19,00

Från kallaste Jokkmokk till varmaste Afrika;
på resande fot med Flygvapnets sambandssystem

Sedan Flygvapnets sambandssystem blev rörligt har Kommunikationsnät Flygbas rest över tre kontinenter, på övning såväl som insats. Kn Magnus Johansson, F17, har deltagit i F17:s samtliga övningar och insatser sedan 2007 och berättar kort om Komnät Flygbas införande och vilka erfarenheter som dragits på vägen, med en särskild fördjupning i Flygvapnets involvering i Marinens Operation ATALANTA i Adenviken.

Extra föreläsning torsdag 7 aug

Vi har fått möjligheten att engagera Lieutenant Colonel (ret) Roger L. Counts US Air Force att komma till F 10 Kamratförening och berätta om sitt flygarliv.

Roger L. Counts deltog bl a i Vietnamkriget där han gjorde 100 stridsuppdrag. Efter Vietnamperioden var han instruktör på F-105 Thunderchief och F-111, samt flygsäkerhetsofficer.
Roger L. Counts var under 70-talet systemingenjör för F-15-systemet och projektledare för del av F-16-programmet.
Tid och plats som vanligt: kl 19.00 på Flygmuseet. 
Anmälan till     lars@hedstrom.as   eller   0708 – 86 86 86
 
OBS.!  Föreläsningen sker på engelska.
 
Hälsningar Lars Hedström

BULLErTINEN- Medlemsblad nr:28

Nu finns medlemsblad nr:28 (BULLErTINEN) upplagd.

bildmedlemsblad28medloggamedlemsblad28x290

Föreläsning ons 21 Maj kl 19.00

forelasningMaj2014Aerospace: Vad gör satelliter, och vad har de gemensamt med flygplan?

Civiling. Peter Berlin berättar mot bakgrunden av sina 45 år inom flyg- och rymdbranschen.

Anmälan till Lars Hedström eller 0708 – 86 86 86

 

 

Flygvapnets huvudflygdag 1 juni på F17


Årets största flygaktivitet i Sverige!

Flygvapnets Huvudflygdag 2014

Utskrift
F 10 Kamratförenings medlemmar är inbjudna till  F 17 Kallinge – vårt moderförband – den 1 Juni

SwAFHF

Foto: martan

Välkommen att som medlem följa med till Kallinge!

Kamratföreningen anordnar bussresa!

Preliminärt program:
– 0630           Avresa från Ängelholms Flygmuseum, Hangarplattan
– 0930           Ankomst F17 Kallinge
– 1000-1230   Flyguppvisning
                    Lunch på Bredåkramässen  i omgångar ingår i resans pris
– 1245-1630   Flyguppvisning
– 1700           Avresa från F17
– 1930           Åter Ängelholms Flygmuseum

Pris: 300 kr per person (resa T/R inkl lunch)

(Anhörig? Max en anhörig medresenär/medlem)

Anmälan senast onsdag den 21 maj genom att
sätta in 300 kr per person på  Kamratföreningens
Bankgiro 5639-7730!

Först till kvarn ….gäller! Idag finns 4 bussar ca 200 platser.
Kan bli fler om ni anmäler er så snabbt som möjligt.