BULLErTINEN NR:41

U 137 i Karlskrona skärgård

U137nr2Föreläsning ons 11 mars kl 19.00 Ängelholms Flygmuseum

” Kärnfysikern Ragnar Hellborg, Lunds universitet, berättar om de mätningar av joniserande strålning som han gjorde vid den strandade ubåten U 137. Mätningarna ledde till att det kunde fastställas att ubåten med ”till visshet gränsande sannolikhet” var bestyckad med kärnvapen.”

Anmälan som vanligt till:
lars@hedstrom.as   eller  0708 – 86 86 86.

U137  U137nr4

 

Mer »

Föreläsning!

Föreläsning på Ängelholms Flygmuseum
Onsdagen den 11 februari, kl. 19.00

Du är välkommen till vårens första föreläsning!

Mellan himmel och jord

Flottiljpastorn Åke Svensson, berättar om sin historia och verksamhet.
Plats: Ängelholms Flygmuseum. Föreläsningslokalen.
Kostnad: 30:-

Anmälan: senast 8 februari till toinyboos@ektv.nu
Eller tfn: 0704 44 57 17
VÄLKOMNA!

Föreläsning onsdag 19 November

christianNye flygplatschefen berättar om nya satsningar på Ängelholms flygplats.

Plats: Ängelholms Flygmuseum, Valhall Park
Tid: kl 19.00
Kostnad: 30 kr inkl kaffe
Anmälan: senast 16 nov till tfn 0708-86 86 86 eller
e-mail lars@hedstrom.as

Kallelse till Höstmöte och extra Årsmöte!

Välkommen till Valhall Park söndagen den
12 oktober kl 1000 – 1500

Plats: Nya Skolbyggnaden vid
Valhall Park Hotel & Konferens
Program i stort:
09.40 Samling.
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
10.05 Extra årsmötet omfattar första läsningen av stadgeändringar.
Dessa kommer att publiceras på vår hemsida www.f10kamratforening.se
Ca 10.15 Mj Jörgen Erixon, Flygbasjägarkompaniet: ”Föreläsningen inleds med en tillbakablick på flygvapnets markförsvars tillkomst och utveckling i basbataljon 85 (bas 90 systemet) samt grunden för Flygbasjägarnas tillkomst. Därefter blir det en resa genom 2000-talets strategiska time-out och internationaliseringen och vad detta innebar för Flygbasjägarna. I den senare delen kommer jag berätta om mina egna och kompaniets internationella uppdrag.”
12.00 Förflyttning till Flygmuseet.
Förtäring
Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
15.00 Höstmötet slut.

Avgift: 100 kr.
Anmälan om deltagande vid Höstmötet sker bäst genom inbetalning till bankgiro 5639 – 7730.
Undantagsvis till lars@hedstrom.as alt tfn: 0708 – 86 86 86.
Inbetalning senast 3 oktober.