BULLErTINEN NR:41

Vårmöte med årsmöte och föreläsning

Söndagen den 12:e April, Kl.10-15.00

Förre Flottiljchefen/Sektorchefen Överste 1.gr Rolf Clementson ”Clem” berättar från sina år på Skånska Flygflottiljen.

OBS! Ändring av lokal!
Vårmötet sker på flottiljområdet (Valhall Park) i gamla värnpliktsmatsalen på förmiddagen och fortsätter efter lunch på Flygmuseet.

Flygvapenchefen gästar F 10 Kf ons 25 mars

På onsdag den 25 mars får vi besök av Flygvapenchefen Gen maj Micael Bydén. Han kommer att informera om Flygvapnet idag där ledorden kan sägas som: Relevant, Tillförlitlig, Trovärdig, Tillräcklig, Realistisk, Effektiv och Uthållighet.

VÄLKOMNA

Anmälan som vanligt till    lars@hedstrom.as   eller   SMS till  0708 – 86 86 86
 

U 137 i Karlskrona skärgård

U137nr2Föreläsning ons 11 mars kl 19.00 Ängelholms Flygmuseum

” Kärnfysikern Ragnar Hellborg, Lunds universitet, berättar om de mätningar av joniserande strålning som han gjorde vid den strandade ubåten U 137. Mätningarna ledde till att det kunde fastställas att ubåten med ”till visshet gränsande sannolikhet” var bestyckad med kärnvapen.”

Anmälan som vanligt till:
lars@hedstrom.as   eller  0708 – 86 86 86.

U137  U137nr4

 

Mer »

Föreläsning!

Föreläsning på Ängelholms Flygmuseum
Onsdagen den 11 februari, kl. 19.00

Du är välkommen till vårens första föreläsning!

Mellan himmel och jord

Flottiljpastorn Åke Svensson, berättar om sin historia och verksamhet.
Plats: Ängelholms Flygmuseum. Föreläsningslokalen.
Kostnad: 30:-

Anmälan: senast 8 februari till toinyboos@ektv.nu
Eller tfn: 0704 44 57 17
VÄLKOMNA!