BULLErTINEN NR:42

Föreläsning onsdag 19 November

christianNye flygplatschefen berättar om nya satsningar på Ängelholms flygplats.

Plats: Ängelholms Flygmuseum, Valhall Park
Tid: kl 19.00
Kostnad: 30 kr inkl kaffe
Anmälan: senast 16 nov till tfn 0708-86 86 86 eller
e-mail lars@hedstrom.as

Kallelse till Höstmöte och extra Årsmöte!

Välkommen till Valhall Park söndagen den
12 oktober kl 1000 – 1500

Plats: Nya Skolbyggnaden vid
Valhall Park Hotel & Konferens
Program i stort:
09.40 Samling.
10.00 Ordföranden hälsar välkommen.
10.05 Extra årsmötet omfattar första läsningen av stadgeändringar.
Dessa kommer att publiceras på vår hemsida www.f10kamratforening.se
Ca 10.15 Mj Jörgen Erixon, Flygbasjägarkompaniet: ”Föreläsningen inleds med en tillbakablick på flygvapnets markförsvars tillkomst och utveckling i basbataljon 85 (bas 90 systemet) samt grunden för Flygbasjägarnas tillkomst. Därefter blir det en resa genom 2000-talets strategiska time-out och internationaliseringen och vad detta innebar för Flygbasjägarna. I den senare delen kommer jag berätta om mina egna och kompaniets internationella uppdrag.”
12.00 Förflyttning till Flygmuseet.
Förtäring
Egen rundvandring bland utställningarna på flygmuseet.
15.00 Höstmötet slut.

Avgift: 100 kr.
Anmälan om deltagande vid Höstmötet sker bäst genom inbetalning till bankgiro 5639 – 7730.
Undantagsvis till lars@hedstrom.as alt tfn: 0708 – 86 86 86.
Inbetalning senast 3 oktober.

Föreläsning på Flygmuseet

140917BildOnsdagen den 17:e September Kl.19,00

Från kallaste Jokkmokk till varmaste Afrika;
på resande fot med Flygvapnets sambandssystem

Sedan Flygvapnets sambandssystem blev rörligt har Kommunikationsnät Flygbas rest över tre kontinenter, på övning såväl som insats. Kn Magnus Johansson, F17, har deltagit i F17:s samtliga övningar och insatser sedan 2007 och berättar kort om Komnät Flygbas införande och vilka erfarenheter som dragits på vägen, med en särskild fördjupning i Flygvapnets involvering i Marinens Operation ATALANTA i Adenviken.

Extra föreläsning torsdag 7 aug

Vi har fått möjligheten att engagera Lieutenant Colonel (ret) Roger L. Counts US Air Force att komma till F 10 Kamratförening och berätta om sitt flygarliv.

Roger L. Counts deltog bl a i Vietnamkriget där han gjorde 100 stridsuppdrag. Efter Vietnamperioden var han instruktör på F-105 Thunderchief och F-111, samt flygsäkerhetsofficer.
Roger L. Counts var under 70-talet systemingenjör för F-15-systemet och projektledare för del av F-16-programmet.
Tid och plats som vanligt: kl 19.00 på Flygmuseet. 
Anmälan till     lars@hedstrom.as   eller   0708 – 86 86 86
 
OBS.!  Föreläsningen sker på engelska.
 
Hälsningar Lars Hedström

BULLErTINEN- Medlemsblad nr:28

Nu finns medlemsblad nr:28 (BULLErTINEN) upplagd.

bildmedlemsblad28medloggamedlemsblad28x290