BULLErTINEN NR:40

Ragnar Skanåker berättar

Ragnar Skanåker kommer till Flygmuseet onsdag den 19 mars kl 19.00 och berättar om sitt liv.
 
Det innehåller ju bl a 6 år i Flygvapnet, 1 år i Kongo och 1 år på Vidsel i Lappland. 
 
Sedan är det ju också alla dessa olympiader!
 
Anmälan som vanligt till     lars@hedstrom.as   eller  0708 – 86 86 86

Försvarsdebatt mån 3 feb kl 18.30

Allmänna försvarsföreningen i Skåne län Inbjudan allmänna försvarsföreningen i Skåne i samverkan med Kungliga Krigsvetenskapsakademin och F10 Kamratförening Inbjuder till Försvarsdebatt under rubriken:
”Den svenska försvarsförmågan i en föränderlig omvärld. Skall Sverige gå med i NATO?”
Tid: 3 februari kl. 1830-2100 ca
Plats: Valhall Park Hotels lektionssal (f d F10); Ängelholm, Barkåkra
Inledare:
”Strategisk vindkantring”- Den strategiska utvecklingen i världen och Europa. Sven–Christer Nilsson.
”Varför skall Sverige gå med i NATO?” Gunnar Magnusson.(alt Johan Tunberger)
”Varför skall Sverige inte gå med i NATO?” Sven Hirdman.
Paneldebatt: Med inledarna och ledamöterna från riksdagens försvarsutskott:
– Kent Härstedt (S)
– Hans Wallmark (M)
– Allan Widman Fp)
Moderator: Martin Arkel, Biträdande kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad.
Anmälan om deltagande görs till Arne Hansson, Danielslundsgatan 9, 262 33 ÄNGELHOLM,
hansarne.hansson@swipnet.se 0431-133 91, 070-755 21 40 senast den 30 januari.

Välkomna
Mats Welff, ordförande i aff Skåne

Bilaga:
Presentation av medverkande
Bilaga
Presentation av medverkande Sven-Christer Nilsson Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) ordförande i
FMV styrelse. Var projektledare för akademins studie ”För Sveriges Säkerhet”. Har tidigare varit koncernchef för Ericsson.
Gunnar Magnusson Andre sekreterare i akademin. Överstelöjtnant (PA) ur armén. Tidigare controller i Ledningsstaben på Högkvarteret. En av författarna till akademins skrift ”Kan vi försvara oss?” Johan Tunberger Försvarsdebattör. Tidigare överingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Författare till akademins skrift ”Strategisk vindkantring”. Kent Härstedt (S) Valkrets: Skåne läns västra. Skribent. Ledamot i Försvarsutskottet. Hans Wallmark (M) Valkrets: Skåne läns norra och östra. Redaktör/publicist. Ledamot i Försvarsutskottet och Försvarsberedningen Allan Widman (Fp) Valkrets: Malmö kommun. Advokat. Ordförande i EU- nämnden. Ledamot i Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. Martin Arkel Biträdande kommunikationsdirektör, Helsingborg. Har bl a arbetat vid Styrelsen för psykologiskt försvar och Krisberedskapsmyndigheten och har ingått i redaktionskommittéen för Vårt Försvar.

Medlemsblad nr.27

Nu har Medlemsblad nr:27 kommit upp på hemsidan.

Försvarsberedningen – Vägval i en globaliserad värld

Måndag den 9 december kl 18.30 i Stadsbibliotekets Hörsal

Hans Wallmark, ledamot av Försvarsberedningen kommer att berätta om ”Försvarsberedningen – Vägval i en globaliserad värld”. Samarr med Flottans Män och Barkåkramoderaterna.

Lokal är Ängelholms Biblioteks hörsal.

Ingen föranmälan behövs.