Kategorier
Aktuellt

Årsmöte F10 Kamratförening 11 april 2021

Pandemiläget omöjliggör att årsmötet hålls fysiskt också i år. Eftersom förra årets årsmöte senarelades för sedan ställas in så innebär det att årsmötet nu omfattar två år (2019 och 2020).

Årsmötet genomförs digitalt, men inte som videomöte utan genom att medlemmarna får godkänna ett utkast till protokoll.

Kallelse till årsmöte i F 10 kamratförening sänds inom kort ut till alla medlemmar som har meddelat e-postadress. Vet du med dig att du har e-postadress men inte har anmält den så gör det snarast till medlemsregistratorn medreg@f10kamratforening.se

Kategorier
Aktuellt

Drakensimulatorn åter i drift

Efter ett långvarigt corona-uppehåll kan Flygmuseet åter erbjuda bokning av flygpass i Drakensimulatorn. Just nu finns bara en tillgänglig instruktör men efterhand som äldre instruktörer blir vaccinerade kommer möjligheterna att flyga att öka.

Bokning görs på tel 070 – 35 29 171.

Av planeringsskäl måste du boka minst en vecka i förväg. Ha gärna alternativa tider förberedda eftersom ”din tid” redan kan vara upptagen.

Flygmuseet i övrigt är t.v. helt stängt p.g.a. rådande FHM rekommendationer. Endast en medföljande tillåts.

En flygning med Drakensimulatorn består av genomgång före flygning, flygning och därefter kort genomgång efter flygning. Hela passet tar totalt en timme och kostar 500kr. För att kunna flyga simulatorn bör man vara så rörlig att man själv klarar i- och urstigning via flygplansstegen till kabinen. Ålder spelar mindre roll, men man bör vara minst 160cm lång.

Kategorier
Aktuellt

Nytt i webbutiken

Kategorier
Aktuellt

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2020-09-12/13 kl 13.00

Kategorier
Aktuellt

Aktiviteter hösten 2020 – inställda

Kategorier
Aktuellt

Nytt nummer av Bulle(r)tinen ute!

Klicka här för att ladda ner den.