BULLErTINEN NR:38

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-09-06

Försvarsmaktens UAV-verksamhet!  Föreläsare: kapten Nicklas Fredriksson

Tid: 18:30 i nya Föreläsningssalen.

Född och uppvuxen i Trollhättan, är sedan 2005 bosatt tillsammans med min familj i Mölltorp utanför Karlsborg. Började min militära bana i Karlsborg 1994 på K3 jägarbataljonen och utbildade soldater fram till 1999 då jag bytte förband till Amf4 i Göteborg. Arbetet var i stort sett samma som i Karlsborg fast stridsbåt 90 istället för terrängbilar. 2001-2003 var jag tjänstledig från FM för att läsa till civil pilot på TFHS, drömmen var då att börja på SAS och flyga. Dessvärre var inte arbetsmarknaden den bästa när jag var klar med studierna, men jag hade en fantastisk tid och fick lära mig att flyga. Med den bakgrunden hamnade jag återigen i Karlsborg och denna gång på UAV enheten. Där har jag jobbat i olika befattningar och deltagit i flertalet utlandsmissioner, något jag kommer att utveckla mer i min föreläsning.

Anmälan till föreläsningen gör Du smidigast senast 5 dagar före genom att betala in 40 kr med Swish 1235411137, till bankgiro 5639-7730 (ange namn) eller med QR-koden här intill. Kan du inte girera eller Swish:a, så SMS:ar du till 070-886 86 86 eller mejlar lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen med e-post. Du kan betala kontant, men kom ihåg att anmäla Dig för att säkert få en plats!

F10 Kamratförening informerar

Hemvärnets Musikkår Ängelholm kommer den 25—27 juni att genomföra högvakt i Stockholm.

Inför detta kommer Musikkåren att genomföra marschträning och uppvisning av det figurativa programmet iförda uniform. Söndagen den 17 juni kl 14.00 kommer detta att ske på plattan utanför Ängelholms Flygmuseum

Välkomna!

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-05-24

 

Vingar till Finska vinterkriget.

Med Sovjets anfall på Karelska näset i november 1939 inleddes det finska vinterkriget. Sverige förklarade sig icke-krigförande, vilket möjliggjorde att stödja Finland materiellt och tillåta rekrytering av frivilliga.

Per Iko, officer i jägar- och underrättelsetjänst, fil mag i historia mm föreläser om den svenska flyghjälpen till Finland under vinterkriget.

Tid 2018-05-24 kl 19.00 i föreläsningssalen

Anmälan gör du smidigast genom att förhandsinbetala dina 40 kr med Swish eller till Kamratföreningens bankgiro i samband med din anmälan senast 5 dagar före. Kan du inte girera eller Swish:a, så  SMS:ar du till tel 070-886 86 86 eller maila lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen på mail.

Vid bankgiroinbetalning till 5639-7730, senast 5 dagar före, glöm ej att skriva ditt namn i meddelanderutan.

Om du har en telefon som registrerar QR-kod så använder du QR-koden här intill och fortsätter så här:

  • Ta fram Swish-appen på din telefon
  • Tryck på den lilla blå symbolen längst upp till höger på Swish-appen
  • Lägg telefonens kameraöga över vår QR-kod, så kommer du direkt till vårt konto

Betala sen 40 kr till Kamratföreningens konto enligt Normalförfarande.

Om du inte betalar med Swish eller bankgiro så kan du fortfarande betala kontant.
Välkomna!

F10 Kamratförening inbjuder till föreläsning 2018-04-17

Överstelöjtnant Anders Jönsson, Gripenpilot och stabschef vid F17 föreläser om Flygvapnets nya taktiska profil. Anders kommer att beskriva bland annat hur luftoperationer planeras och genomförs med de resurser insatsorganisationen har idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid 2018-04-17 OBS! Tisdag kl 19.00 i föreläsningssalen

Anmälan gör du smidigast genom att förhandsinbetala dina 40 kr med Swish eller till Kamratföreningens bankgiro i samband med din anmälan senast 5 dagar före. Kan du inte girera eller Swish:a, så  SMS:ar du till tel 070-886 86 86 eller maila lars@hedstrom.as senast 5 dagar före. Bekräftelse på ditt deltagande får du 2 dagar före föreläsningen på mail.

Vid bankgiroinbetalning till 5639-7730, senast 5 dagar före, glöm ej att skriva ditt namn i meddelanderutan.

Om du har en telefon som registrerar QR-kod så använder du QR-koden här intill och fortsätter så här:

  • Ta fram Swish-appen på din telefon
  • Tryck på den lilla blå symbolen längst upp till höger på Swish-appen
  • Lägg telefonens kameraöga över vår QR-kod, så kommer du direkt till vårt konto

Betala sen 40 kr till Kamratföreningens konto enligt Normalförfarande.

Om du inte betalar med Swish eller bankgiro så kan du fortfarande betala kontant.
Välkomna!

F 10 Kamratförenings Vårmöte 2018-04-15


Söndagen den 15 april kl 1000 – 1500 genomför vi vårt årliga Vårmöte med årsmöte, föreläsning och några andra aktiviteter på Flygmuseet.

Vårmötet börjar inne på Rönneskolan i Ängelholm och avslutas, som det alltid gör, på vårt Ängelholms Flygmuseum. Vi börjar med F 10 kamratförenings årsmöte och föreläsning. Tyvärr fanns det ingen möjlighet för ÖB att kunna delta. I stället har jag förmånen att hälsa Anders Silwer välkommen som föreläsare. Anders har aktivt bistått oss tidigare och 2010 deltog han som invigningstalare vid högtidlighållandet av att det då var 70 år sedan Tionde flygflottiljen sattes upp på Bulltofta. Ämnet denna gång är ”På väg mot ett nytt försvarsbeslut”.

Därefter transport till Vallhall Park för en enkel lunch i f d Värnpliktsmatsalen en promenad ner till Flygmuseet och möjlighet att gå och titta vad som hänt sedan sist, ta en fika och snacka lite flyg och gamla minnen. Tyvärr kan vi inte lyssna på Röd Kalles motor men väl se och prata med  ”gänget” som håller med att renovera motorn.

Har Du inte anmält Dig. Betala 100 kronor till bankgiro 5639-7730

Ange namn, födelsedatum och adress!

Senast den 4 april!

Vi ses på vårt Vårmöte!!!  

Klicka här för att ladda ner hela programmet!

Göran Brauer

Ordförande