BULLErTINEN NR:41

F10 Kamratförening inbjuder till föredrag torsdag 11 maj klockan 19.00

Open Skies.

Överstelöjtnant Lars-Olov Johansson beskriver ett avtal mellan en rad länder, bland andra Ryssland, USA, de flesta europeiska länderna och Sverige med flera, som möjliggör fotospaningsflygningar över varandras territorium.

Hur går det till och vilka resultat får vi?

Tid torsdag 11 maj kl 19.00 i Föreläsningssalen på museet. Anmälan till Lars Hedström tel 070-886 86 86 eller lars@hedstrom.as 

VÄLKOMNA!

F10 Kamratförening inbjuder till föredrag 2017-04-19

Kapten Hans Katsler berättar om sina upplevelser som befälhavare på Heavy Airlift Wing´s Boeing C17 Globemaster.

Tid 2017-04-19 kl 19.00 i Föreläsningssalen på museet. Anmälan till Lars Hedström tel 070-886 86 86 eller lars@hedstrom.as 

VÄLKOMNA!

Inbjudan till Vårmöte med Årsmöte

Till vårt Vårmöte i april hade vi bjudit in statssekreteraren vid Försvarsdepartementet (f.d. generallöjtnant i FV) Jan Salestrand som talare. Vårmötet hålls i före detta Värnpliktsmatasalen på Valhall Park. Lunch serveras också där. Under eftermiddagen serveras kaffe och kaka på Flygmuseet.
Välkommen till Valhall Park söndagen 9 april kl 1000 – 1500!

Programvårmöte

10.00             Välkomsthälsning

10.15             Ordinarie årsmöte F 10 kamratförening

11.00             Paus

11.10             Föredrag: statssekreterare Jan Salestrand

12.00             Lunch

13.00             Förflyttning till Ängelholms flygmuseum

Kaffe, mingel i utställningen

J 22 motorkörs

15.00             Slut

Anmälan till Vårmötet sker genom att betala in 100 kr till Bankgiro 5639-7730

F10 Kamratförening inbjuder till föredrag 2017-03-15

ColombiaFlygkapten Folke Bäck berättar om en spännande och äventyrlig leveransflygning från Malmö till Colombia.

Tid 2017-03-15 kl 19.00 i Föreläsningssalen på museet.
Anmälan till Lars Hedström tel 070-886 86 86 eller lars@hedstrom.as
VÄLKOMNA!

 

Några amerikanska flygmuseer och en flygshow 1 feb kl 19

Vårens föreläsningar

2017-02-01 kl 19.00 AMERIKANSKA FLYGMUSEER

Göran Brauer föreläser och visar bilder från sina besök på amerikanska flygmuseer, bland annat från Huston och New Orleans.

Om inte annat sägs så sker föreläsningarna på Flygmuseet.

Anmälan som vanligt till   lars@hedstrom.as   eller  SMS till  0708-86 86 86

Övriga föreläsningar är vid Bullertinens pressläggning inte helt klara. Information om dessa meddelas via e-mail och på f10kamratforening.se

Bengt Lundquist,  Nybliven aktivitetsledare

F 10 Kf Höstmöte söndag den 9 oktober

Inbjudan till Höstmöte!

Till vårt Höstmöte i oktober hade vi bjudit in Försvarsministern som talare. Tyvärr kunde inte han själv komma, men vi har lyckats få en mycket bra ersättare.

Det är den välkände liberale politikern Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet, som kommer att tala i stället.

Höstmötet avses hållas i Rönneskolans aula. Lunch kommer att serveras på två ställen, både på Rönneskolan och i f d värnpliktsmatsalen på Valhall Park. Under eftermiddagen serveras kaffe och kaka på Flygmuseet. Busstransport från Flygmuseet kl 0930.

Välkommen till Rönneskolan och Valhall Park söndagen 9 oktober kl 1000 – 1500!
Anmälan till Höstmötet sker genom att betala in 100 kr till Bankgiro 5639-7730