BULLErTINEN NR:42

Tag Archives: hostmote

Inbjudan till vårt Höstmöte!

hostmote2015På vårt Höstmöte blir det ett ”dubbel-firande”! Vi firar att det i höst är 75 år sedan F 10, eller Tionde Flygflottiljen, som den då kallades sattes upp på Bulltofta i Malmö. Vi firar även de 70 år som gått sedan F 10 Skånska Flygflottiljen kom till Barkåkra. Förutom sedvanlig trevlig samvaro och måltid blir det högtidstal av förre flottiljchefen Tomas Fjellner och Sven Stridsberg från SFF. Om vädrets makter står oss bi blir det även flyguppvisning och motorkörning med ”Röd Kalle”.

Anmälan till Jubileet sker genom att betala in 100 kr till Bankgiro 5639-7730

Välkommen till ”f d värnplktsmatsalen” och Valhall Park
söndagen 11 oktober kl 1000 – 1500!