BULLErTINEN NR:40

Föreläsning 2019-10-08 kl18.00

Påverkansoperationer och nättroll ett föredrag av Patrik Oksanen.

Allmänna Försvarsföreningen i Skåne inbjuder, i samarbete med Försvarsutbildarna Skåne och i samverkan med Reservofficersföreningen Norra Skåne, Reservofficersföreningen i Skåne (Ris) samt F10 Kamratförening, till ett föredrag med följande underrubriker:

Vad är syftet med operationerna?

Hur går de till egentligen?

Vad kan vi göra för att öka vår motståndskraft?

Anmälan senast 30 september till: Stig Rydell stig.rydell@bahnhof.se, 07200-84889 eller Johan von Horn vonhorn@ektv.nu 070-8113527