BULLErTINEN NR:40

Styrelsen

telefon-300x225Föreningens postadress:

F10 Kamratförening
Valhall Park

262 74 Ängelholm

Föreningens telefonnummer: 0431 – 14810
och här finns även en telefonsvarare.
Faxnummer: 0431 – 184 60

 

Föreningens E-postadresser:

Föreningen

Registrering/mottagare av gåvor och depositioner

Medlemsregistratorn

Filmansvarig

Webbmaster


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10 Kamratförenings styrelse och övriga valda befattningshavare 2017/2018.

 Namn

 Funktion

 Telefon

 E-postadress

 STYRELSE:

 

 

 

  Göran Brauer  Ordförande   070 579 19 40

gobra[at]bjarenet.com

  Sven Scheiderbauer

 Vice ordförande

070 690 52 22

sven[at]scheiderbauer.se

  Gunnar Müller-Hansen  Sekreterare 072 731 29 85

gunnar.muller-hansen[at]ektv.nu

  Tor Netterby

 Ledamot – Redaktör/Infoansvarig

070 734 83 76

tor.netterby[at]telia.com

  Carin Olsson

 Ledamot

076 346 19 53

ke.c.olsson[at]gmail.com

  Bertil Persson

 Ledamot 

070 858 36 38

bertilpersson[at]bjarenet.com

  Sune Sjöström

 Ledamot

076 831 01 71

sune.sjostrom[at]ektv.nu

  Krister Sörhede

 Ledamot

070 811 14 47

krister-sorhede[at]tele2.se

  Christian Ziese  Ledamot 070 868 70 60

christian.ziese[at]me.com

 

  Kenneth Johansson

 Adjungerad Museichef

070 844 53 99

kenneth[at]hundkompetens.se

  Lennart Ohlsson  Adjungerad Museichef      070 585 64 23

olsmekan[at]telia.com

  Bengt Lundquist

 Adjungerad Aktivitetsledare

070 609 16 09

bengtimagnarp[at]outlook.com

  Anders Rick

 Adjungerad Intendent

070 594 29 65

arick155[at]gmail.com

  Bo Hesselmark

 Adjungerad Kassör

072 011 42 86

flygmuseet[at]gmail.com

  Jan Andersson  Adjungerad Ekonomichef 076 142 82 41

janeandersson[at]telia.com

  Bertil Bjäre

 Hedersstyrelseledamot

070 670 18 03

 

 

 

 

 

 REVISORER:

 

 

 

  Bengt Jönsson

 Sammankallande

070 5980288

bengt.jonsson[at]bakertillyangelholm.se

  Sven Nelson

 Ledamot

073 342 11 24

nelson_sven[at]hotmail.com

  Olof Eriksson

 Revisorssuppleant

072 321 46 00

olof.eriksson.oe[at]gmail.com

  Leif Gunnarsson

 Revisorssuppleant

0431-36 16 23

leifochlotta[at]bjarenet.com

 

 

 

 

 VALBEREDNING:

 

 

 

  Anders Rick

 Sammankallande

070 594 29 65

arick155[at]gmail.com

  Tomas Dal  

 Ledamot

070 550 53 02

tomas.dal[at]hotmail.com

  Lennart Ohlsson

 Ledamot

070 585 64 23

olsmekan[at]telia.com